Helle Berget er avdelingsleder for interkommunal barnevernsvakt (BVV). Hun forteller at BVV er en akuttberedskap for barn, unge og deres familie. Formålet er å være i beredskap og å yte rask bistand til barn og unge når det oppstår akutte kriser utenom barnevernstjenestens åpningstid.

– Dette er en interkommunal tjeneste for kommunene Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Krødsherad og Sigdal. BVV består av trygge voksne med utdannelse og lang erfaring fra arbeid med barn og unge.

Alltid tilgjengelig

Eksempler på grunner til å ta kontakt kan være barn og ungdom som er utsatt for seksuelle krenkelser, barn og ungdom som er utsatt for vold i form av å være direkte utsatt, eller vitne til vold mellom foreldre eller andre, barn og ungdom som er ruset, foreldre som ikke er i stand til å ivareta omsorgen for barna grunnet rus eller annet, store konflikter mellom foreldre eller foreldre og barn, utfordringer med psykisk helse hos barn, ungdom og foreldre. Dette er noen eksempler, men utelukker ikke andre grunner for at man er i behov av noen som kan hjelpe i en vanskelig situasjon.

Berget forteller at BVV er et beredskap slik at barn og unge kan få hjelp på kvelden, om natten, i helger og på helligdager.

– En krise kan resultere i råd og veiledning over telefon, samtaler på kontorer, eller at «bvv» drar hjem til familien for å hjelpe i en krise eller sjekke om det er behov for hjelp dersom bekymringen kommer fra andre. «Kriser har ikke kontortid», sier Berget.

Må informeres bedre

Verken Daniel Syversen Granum (16) eller Mathias Thorstensen (17) visste at dette tilbudet fantes. Begge to er enige om at temaet er litt tabubelagt og at det kan være vanskelig å formidle budskapet videre til andre, fordi det som regel ikke er det «samtalen går i».

– Jeg hadde ikke hørt om barnevernsvakta før. Det kan være et resultat av dårlig informasjon eller bare at jeg har vært uoppmerksom. Samtidig kan en stor grunn til at verken jeg eller andre ikke hadde hørt om det være at folk ikke tør å snakke om det, sier Mathias.

Vanskelig å ta kontakt?

Daniel tenker at mange kvier seg for å ta kontakt fordi de er redde for hva som skjer videre rundt situasjonen.

– Det er ikke sikkert det er lett å si ifra hvis det er familie eller noen du kjenner godt som utfører vold eller overgrep. Jeg tror også mange ikke har selvtillit nok til å ta ansvar for å hjelpe andre. Det er ikke så lett å vite om en skal gripe inn og blande seg.

Mathias legger til:

– Kanskje de ikke er villig til å dele situasjonen sin med ukjente mennesker, eller kanskje de sliter med å snakke om det generelt?

Begge mener likevel at man burde ta kontakt om man vurderer det.

Ettersom det er få som er klar over at BVV finnes synes Mathias at BVV burde hovedsakelig informere skolen og elevene bedre og la dem vite at det alltid er noen de kan kontakte.

Kan være anonym

Man kan velge å oppgi navn, eller å være anonym, men Berget forteller at hjelpen ofte blir bedre om man er åpen. Hun sier også at det er vanskelig å definere hva som er «en akutt krise» da det er veldig individuelt.

– Opplever du som barn eller ungdom at du trenger hjelp, eller kjenner noen som trenger hjelp; kan BVV kontaktes. Vi finner ut sammen hva BVV kan hjelpe til med, eller videreformidle til andre som kan hjelpe, sier hun.

BVV kan kontaktes på telefonnummeret: 911 14 600.

LES OGSÅ: Politiet på Ringerike skremt over ungdomsfylla: – Heller sprit i munnen på hverandre med trakt