De siste ukene har abort blitt et svært omstridt tema rundt om i landet. Det hele startet da Kristelig Folkeparti ønsket å bytte regjering, og det da dukket opp et forslag om å endre abortloven. I lys av dette har mange ytret meningene sine rundt temaet, noen er enige andre er uenige. Hva mener to unge politikere om saken?

– Jeg oppfattet det som et forsøk fra Høyre på å beile til seg KrF sin støtte, og de går vekk fra politikken sin for å kunne beholde rollen sin i posisjon. AUF støtter moderpartiet i dette valget, og vedtok faktisk ved forrige landsmøte nå nylig, at abortnemndene skal bort og man skal kunne ta selvbestemt abort helt fram til uke 18, sier Charlotte.

– Endring av abortloven er et etisk spørsmål, og man har lov til å ta et eget standpunkt. Høyre har ikke tatt et endelig standpunkt i denne saken enda, og har sagt at de kan drøfte saken med KrF. Bakgrunnen for dette er ønsket om å unngå et sorteringssamfunn. Unge høyre vil at abortloven skal forbli slik den er i dag, og ønsker ingen endringer, noe jeg er enig i, sier Nora.

Fakta om abort

  • I Norge har kvinner rett til selvbestemt abort helt frem til uke 12 av svangerskapet.
  • Hvis vedkommende er under 16 år, har foreldre eller verge rett til å uttale seg.
  • Abort er gratis for kvinner bosatt i Norge.
  • Om abort ønskes etter uke 12 av svangerskapet må én kontakte helsepersonell og begrunne omstendighetene, deretter vil søknaden bli behandlet av abortnemndene.
  • Etter abort kan det være lurt å snakke med noen om hva én føler rundt situasjonen.

Kilde: Helsenorge.no

 

Betydelige endringer

Charlotte og Nora er forholdsvis enige om at endringen av loven vil føre til en innstramming som vil merkes for ganske mange.

– Jeg tror en slik lovendring vil være etterfulgt av mye demonstrasjon. Senest lørdag den 17. var det stor demonstrasjon utenfor Stortinget, der mange mennesker uttrykket sin misnøye om endring. Det er spesielt misnøye med tanke på at kvinner faktisk mister litt av retten til å bestemme over sin egen kropp, fortsetter Charlotte.

– Unge høyre ønsker nedgang i antall aborter. Tallene er synkende hvert år, så jeg anser ikke noen risiko for å beholde dagens lov. Jeg tror heller ikke at endring i paragrafen vil føre til færre aborter etter tolvte uke, ettersom kvinnen da kan henvise til paragraf2a eller b der det står: «kan føre til urimelig belastning for kvinnens fysiske eller psykiske helse» eller «sette kvinnen i en vanskelig livsposisjon». Men fjerning av loven vil likevel innebære en innstramming, forteller Nora.

Mari fra Jevnaker fornøyd etter NRK-debuten: – En debatt som ikke endte i «skyttergravene»

Et uetisk sorteringssamfunn?

Både Nora og Charlotte forteller at de kan se det uetiske ved å ta abort etter uke tolv, og hvordan noen kan oppleve det som et sorteringssamfunn. Allikevel er de begge enige om at familien og kvinnen som velger å ta abort, kommer først.

– Dersom loven endres vil dette svekke kvinners rettigheter til å bestemme over eget liv og egen kropp. Det har kommet ytringer om at dagens abortlov vil fremme et sorteringssamfunn, hvor det vises til diagnoser som for eksempel Downs syndrom. Men retten til abort handler om mye mer enn en enkelt diagnose. Paragrafen gjelder også arvelige- og alvorlige sykdommer, noen ganger så alvorlig at det ikke er forenelig med liv. Jeg har forståelse for at noen opplever det å fjerne et foster grunnet sykdom som uetisk. Allikevel synes jeg det er viktigere for hver enkelt kvinne og familie å bestemme hva som er best for seg, fortsetter Nora.

– Jeg synes folk skal huske at det ikke bare handler om barn med noe form for sykdom eller hemming. Det finnes mange grunner til å ta abort. Det er mange kvinner som av ulike grunner ikke er i stand til å oppdra et barn, friskt eller ikke. Men jeg ser jo absolutt det etiske ved det. Hvordan det å kunne «velge bort» disse menneskene kan ses på som et selektivt samfunn og at mennesker som faktisk har slike diagnoser, føler seg diskriminert, sier Charlotte.

 

Vil beholde abortloven

Charlotte mener det er best å beholde abortloven slik den er nå, noe Nora er helt enig i.

– Jeg tror det aller beste er å la abortloven stå akkurat som den er nå. Det er sånn den har stått i lang tid, og vært tilsynelatende problemfri for mange. Jeg tror den vil være mer til bry for flere dersom den blir endret, sier Charlotte.

Les også

Mari Persson: Jeg skulle ønske sønnen min ikke hadde Downs syndrom

 

– Programkomiteen i Høyre vil ikke endre på tolvukersloven, men vurderer ukene etter. Dersom det er fare for at fosteret kan ha en alvorlig sykdom, er det den enkelte som søker om abort. Ved lovendring vil det ikke bli umulig å ta abort etter tolvte uke. Men det vil bli lagt vekt på familiens ressurser til å oppdra barnet, og hvor alvorlig sykdommen er. Det vil si at regelen i seg selv ikke vil gi en drastisk endring, men det er noe med prinsippet, konkluderer Nora.

LES OGSÅ: