Hole kommune forsikrer nå innbyggere bosatt i de bratte områdene ovenfor Sundvollen at de ikke er utsatt for ras. Det er Ringerikes Blad som melder dette, uten å fortelle hvem bladet har snakket med eller hvilke rapporter bladet sikter til. Verken politikere eller administrasjonen har visstnok sett en eneste stein i området, og slett ingen som raser nedover.

Men en rapport kommunen har bestilt i 2021 konkluderer med at det er aktive ras hele tiden. Og verre kan det bli på grunn av klimaendringene.

Grundig rapport

Rapporten fra ingeniørfirmaet Rambøll er klokkeklar i sine vurderinger: Rasfaren er reell i de bratte områdene ovenfor Sundvollen. Her er det aktive ras og klimaendringene kan forsterke faren.
Denne rapporten er grundig og omfattende, og var neppe billig. Rapporten er med andre ord betalt med offentlige midler. Altså dine og mine penger. Har rapporten hatt null verdi? Er det bare oppspinn i vurderingene i og med at kommunen er blitt så skråsikre? Dette bør kommunen klargjøre.

Først fare og så ingen fare

Grunnen til at kommunen sender ut en slik forsikring, er den planlagte utbyggingen i Kleivlia ovenfor Sundvollen. Denne historien begynner å bli svært spesiell, for å si det mildt. Fagmiljøet i Hole kommune sa nei til utbygging i det stupbratte terrenget i Kleivlia nettopp på grunn av rasfaren. Dette ble til og med uttalt til Ringerikes Blad.

Administrasjonen måtte gi etter for press fra Høyre og Arbeiderpartiet, som forlangte utbygging her. Nå har kommunen plutselig avlyst rasfaren i hele området ovenfor Sundvollen. Det må sies å være en merkverdig utvikling, fordi terrenget og grunnforholdene er akkurat det samme som for noen få år tilbake.

LES OGSÅ: Steinblokk skaper bekymring i boligområde: – Urovekkende

Leivestad bør møte beboerne

Hvis kommunen er blitt så sikre i sin sak, hvorfor kan ikke like gjerne den fulltidsbetalte heltidspolitikeren Syver Leivestad møte innbyggerne i nabolaget til Kleivlia og fortelle dem dette ansikt til ansikt?

Høyres Per Christian Gomnæs og Arbeiderpartiets Tom Olsen, som har gått i bresjen for utbyggingen, burde være med og trygge sine egne sambygdinger. For nå er det forvirring og usikkerhet på grunn av flere rapporter. For eksempel: De som skulle vurdere rasfaren i de mest utsatte områdene, skal ha gjennomført befaringen i bil og fra veien. Dette ble godtatt av kommunen, men hvor troverdig er en slik befaring?

Folk er fanget

Folk er oppgitt, redd og bekymret og må daglig forholde seg til en annen virkelighet enn den kommunen formidler til offentligheten. De som bor i området kjenner dette på kroppen hele tiden.

Eiendommer i nabolaget til Kleivlia utsettes allerede for vannskader etter at skogen er hogd og anleggsmaskinene er i gang. Men er beboerne på mange måter fanget? For hvem vil kjøpe et hus i et område, som ifølge en kommunalt betalt utredning er utsatt for ras?

Det må i så fall bli et røverkjøp for de som vil kjøpe og tap for eierne. Hvis huseiere spør eller forlanger det, er kommunen villig til å dokumentere at det ikke blir ras og skader på hus og eiendom? Dette bør være en smal sak for kommunen ettersom de har gått ut med slike forsikringer i media.

LES OGSÅ: Buchard kuppet Listhaug-møte på HG: – Nå må du gjøre, så skal vi handle

Alle går i ring, ingen tar ansvar

Problemet er, som i andre saker, at ingen tar ansvar. Alle går i ring. Vi er vitne til en ansvarspulverisering som verken tjener innbyggerne eller kommunen. Derfor er det viktig at informasjonen som kommer fra kommunen er hundre prosent pålitelig.

Beboere har banket på alle dører i administrasjon og politikk, og stilt mange spørsmål. Men svarene har vist at beboerne har satt seg bedre inn i problemstillingene enn fagmiljøet og politikerne.

På et møte der beboere tok opp rasfaren med administrasjonen, ble kommunedirektøren sint. Leivestad, som er fremste folkevalgte ombud, var taus. Beboere opplevde møtet som svært uklart og ubehagelig.

Nok en prestisjesak

Utviklingen i denne saken bærer preg av politisk prestisje og ettergivenhet fra administrasjonen. Det vil si at man gir etter litt etter litt, og til slutt er det umulig å stoppe utbygging.

Dette er en kjent politisk taktikk. «Hestehandelen» som foregår mellom utbyggere og politikere er skremmende fordi konsekvensene blir oversett. Dette rammer innbyggere og samfunnet fordi helhet og sammenheng blir fraværende.

LES OGSÅ: Krever lavere blokker ved fossen: – Vi stiller oss uforstående, sier nabo

Ap er til slutt taperen

Det er for øvrig et paradoks at Arbeiderpartiet er blitt Høyres viktigste støtteparti i utbyggingssaker i Hole. For de som flytter hit er velstående. De har råd til dyre leiligheter, og det er kanskje her Hole Ap avslører at de ikke er særlig lure når det kommer til strategi. Med mindre partiet er lyseblått.

Høyre klapper i hendene fordi de får flere og flere velgere i Hole, mens Ap etter hvert vil bli redusert til en liten minigruppe på bakerste benk i kommunestyret. Sånn kan det gå når man ikke tenker seg om.

Alt om rasfaren må komme på bordet. Såpass fortjener sambygdingene som er berørt av dette.