Ringerike

Deler av programmet kan følges direkte på nett (link blir lagt ut).

Dette sendes på nett:

08.00 Flaggheising og program fra Nordre park

10.00 Program fra Hønefoss kirke

12.30 Hilsen fra elever ved Ullerål skole

13.00 Tale ved ordfører Kirsten Orebråten

Dette er det offisielle programmet for dagen:

07.00 Salutt

07.00 Revelje med Hønefoss Ungdomskorps og speidere

07.00 17. mai-femmeren i Søndre park v/Stig Andy Kvalheim

08.00 Flaggheising ved speidere og Hønefoss Ungdomskorps. Speiderbønn. Hønefoss Ungdomskorps spiller, og koret Crescendo synger
Tale og kransenedleggelse ved bauta av Bjørn Ruud
Tappenstrek med trompet
Felles sang «Ja vi elsker».

10.00 Hønefoss kirkegård: Haug Blåse-ensemble spiller. Tale og kransenedleggelse ved Kolbjørn Kværum. Felles sang «Ja vi elsker».

11.00 Salutt

11.00 Bilkortesje fra Tippen og rundt i byen og nærområdet

12.00 Gudstjeneste, Hønefoss kirke

12.00 Felles sang Ja vi elsker nasjonalt (Da dette blir midt i bilkortesjen, velger vi å avslutte på Tippen med allsang)

12.30 Digital hilsen fra elever ved Ullerål skole

13.00 Digital hilsen fra ordfører Kirsten Orebråten

13.30 Båtkortesje med kano, kajakk og eventuelt andre båter fra Hønsand

14.00 Felles båtkortesje fra Glatved brygge for dem som vil

14.00 Ringerike sykehus: Ringerike Janitsjar spiller. Tale ved Dag Henaug.

Jevnaker

Som i fjor er også årets 17. mai-feiring i Jevnaker digital.

Det blir fysiske markeringer i løpet av dagen, men alle oppfordres til å følge programmet via kommunens Facebook-side.

07:00Salutt
07:30 Nasjonalsangen v/ 3. klasse(Overføres på Facebook)
07:45 Flaggheising ved JORS v/ 1. Jevnaker speidergruppe og Jevnaker ungdomskorps (Overføres på Facebook)
09:15 Kransenedleggelse på Jevnaker kirkegård (Overføres på Facebook)
10:00 Gudstjenester i Jevnaker og Randsfjord kirke
11:30 Kransenedleggelse på Randsfjord kirkegård (Overføres på Facebook)
12:00Nasjonal salutt og allsang av Nasjonalsangen
12:10 17. mai-prosesjon fra Nesbakken til JORS med båtkortesje i Randselva(Overføres på Facebook)
13:30 Tale for dagen v/Eilert Dypvik Norstrøm (Overføres på Facebook)
14:00 Innbyggernes hilsen – Digitalt 17. mai-tog (Overføres på Facebook).
14:30 Jevnakersangen 2020 (Reprise – overføres på Facebook)

Hole

Det digitale programmet legges ut på www.hole.kommune.no klokken 9.00

Flaggheising ved Hole-speideren

Appell ved elever fra Røyse, Tyrifjord og Vik skoler og SOS

Trommekorpset ved Hole kulturskole

Tale v (ordfører Syver Leivestad

Hole musikkorps

Hole Historielag:

07.30 Bommen til Retthellaveien åpnes

08.00 Markerer 17. mai i Nordkleiva (Tavleskaret)

Avsluttes med medbrakt kaffe og kaker ved kronprinsens utsikt

Bommen stenges så snart arrangementet er slutt


Hole kirke:

11.15-12.00 Gudstjeneste, «Ja, vi elsker» spilles for åpen dør

12.00-15.00 Åpen kirke

17. mai-komiteen oppfordrer alle til å ta en tur i nabolaget på formiddagen, pyntet med flagg. Alle oppfordres til å flagge ekstra i egen hage.

Alle i Norge synger «Ja vi elsker dette landet» kl. 12.00.