Pressekonferanse om kompensasjonsordning til bedrifter og lansering av søknadsportal