Ingen sak i år har engasjert byens borgere mer enn spørsmål om høyhus og utviklingen av Øya/Tippen. En slik deltakelse burde glede enhver politiker, det viser at folk flest følger med og har et engasjement for byen sin.

LES OGSÅ: Dette sa politikerne om høyhuset i Hønefoss: – Ikke Facebook-demokrati

Når et slikt engasjement avfeies av en av Høyres løse kanoner i politikken som Facebook-demokrati, da viser det en arrogant ovenfra og ned holdning og representerer et politisk lavmål i debatten.

Vi skal huske det

En holdning som sier «jeg hører hva du sier», underforstått, «jeg gjør som jeg har bestemt meg for likevel». Vi skal huske den ved neste valg!

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens apittel 29, § 29-2: «Ethvert tiltak skal prosjekteres og utføre slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering», tillater jeg meg å stille følgende spørsmål:

  • Har tiltaket avvikende utforming i forhold til omkringliggende bebyggelse?
  • Er tiltaket vesentlig større og ikke tilpasset målestokken i området?
  • Er tiltaket en del av eller grenser til et kulturmiljø?
  • Er det et mønster i bebyggelsen i området som det er naturlig å innrette det nye tiltaket etter?
  • Vil tiltaket gi fjernvirkninger?
  • Vil tiltaket komme i konflikt med landskapet omkring?

Sendes tilbake

Dersom svaret på noen av disse spørsmålene kan besvares med ja, bør planene for tiltaket sendes tilbake til administrasjonen for ny vurdering.

Estetikk er viktig. Viktig fordi bygninger oppleves av de fleste fra utsiden. Viktig fordi bygninger i harmoni og balanse med omgivelsene påvirker oss positivt.

MENING Politisk lavmål av løse kanoner | Jan Solgård

Miljøpsykologisk forskning viser også at arkitekturen rundt oss påvirker oss. Når vi utsettes for arkitektur (visuelle elementer) påvirkes vi emosjonelt.

Påvirkningen er der ofte uten at vi er klar over det. John Burns (1858 – 1943) britisk politiker og arbeiderleder, minister for kommunal­forvaltningen 1905 – 1914, har engang sagt: «Den klokeste pengeanbringelse en by kan gjøre, er å sette penger i å forbedre innbyggernes omgivelser.»

Må styre dem som har midler til å bygge

Om byen ikke selv har råd til det, bør politikerne i alle fall styre de som har midler til å bygge, inn i et spor som tjener byen og ikke hver enkelt utbygger.

Vi ser at stadig mer av byutviklingen blir utbyggerstyrt. Politikerne skal styre, sette rammer og ha en helhetlig plan for byen, og ikke løpe etter utbyggernes krav om «plass» i bybildet.

I denne saken har den politiske evnen vært svak.