Mandag kveld hadde naturoppsynet kontroll på Steinsfjorden i forbindelse med krepsefisket.

To umerkede teiner ble beslaglagt mellom Sundvollen og Lorevika.

Ved Ulvøya ble det funnet 11 teiner som tilhørte en fisker som ikke hadde registrert seg. Hun fikk en muntlig advarsel.

LES OGSÅ: Krepsestart med en viss uro