Ved 15.30-tiden tirsdag ettermiddag rykket brannvesenet ut til nordsiden i Hønefoss etter melding om «mistenkelig røyk».

Ved ankomst skal brannvesenet ha lokalisert røykutviklingen til bålbrenning i området.

Allerede ved 16-tiden var situasjonen under kontroll, og mannnskapene var på vei tilbake til stasjonen.

Det er ikke kjent om bålet ble slukket, eller om hendelsen vil gi konsekvenser for de ansvarlige.

For øvrig:

I forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn «§ 8-2. Bruk av ild utendørs» kan vi lese følgende «Med unntak av brenning som nevnt i annet ledd er det i tidsrommet 15. april – 15. september forbudt å gjøre ild i eller i nærheten av skogmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det».