Kort tid etter oppstarten 1. januar er fremtiden til Viken fylkeskommune igjen usikker. Viken er av sine motstandere kalt «bastard», «monster», «en kunstig konstruksjon», «en uansvarlig flytting av makt», «en sentralisering».

Regioninndeling har vært debattert i Stortinget i flere tiår. At det fortsatt er krangel om dette er et tegn på at en ikke har funnet den rette formen for et eventuelt mellomnivå mellom stat og kommune. Både Ap og Sp er for en regionreform, men tydeligvis mot alle løsninger som de selv ikke har foreslått.

For dem som kaller reformen for udemokratisk så er det viktig å minne om at den har blitt vedtatt 3 ganger i Stortinget og over 2 Stortingsperioder.

Kompromissløsning

Altså en grundigere behandling enn det som skal til for en grunnlovsendring. Reformen er en kompromissløsning mellom de borgerlige partiene og som har ført til at 19 fylker er blitt til 11, noe de rødgrønne er sterkt imot.

Størrelse er noe motstanderne trekker fram og viser til avstanden fra Halden til Hallingdal. Dette er merkelig siden Stoltenbergs rødgrønne regjering innførte helseregionene med et Norge delt inn i 4 regioner, hvor Helse Sør-Øst er den største og strekker seg fra Dovre til Lindesnes.

LES OGSÅ: Viken knuste Emils (15) drøm: – Han ville ikke snakke med meg på flere dager

Viken er kun en brøkdel av regionen Sør-Øst. I de rødgrønnes øyne er det altså ansvarlig å ha et så stort regionsnivå med ansvar for all spesialisert kirurgisk og medisinsk behandling til 3 millioner mennesker inkludert akuttberedskap, ambulansetjeneste og fødselshjelp, mens det er uansvarlig å ha Viken med ansvar for videregåendeskole, samferdsel og kulturtilbud til 1,2 millioner innbyggere. «Nærhets»-partiet Sp har aldri støttet forslag om å oppløse helseregionene.

Prinsipielt imot

Det er kun Høyre og Frp som er prinsipielt imot et fylkeskommunalt nivå. Men med Frp ute av regjering øyner de rødgrønne muligheten for å ta enda en behandling av dette spørsmålet. Frp har sagt at de nå vil forholde seg til det programmet de gikk til valg på og det vil være et regelrett løftebrudd om de nå gikk med på å få enda flere fylkeskommuner kun for å påføre Regjeringen et nederlag.

Mest bekymringsfullt i denne debatten er motstandernes mangel på respekt for fylkeskommunens ansatte og samarbeidspartnere. Sp påstår at deres politikk skal gi folk trygghet og forutsigbarhet i hverdagen. Ap og SV hevder at de er opptatt av de ansattes rettigheter.

I sin iver etter å ri politiske kjepphester glemmer de at ansatte, elever, frivillige organisasjoner, offentlige institusjoner og mange andre aktører blir berørt av eventuelle nye endringer i Viken fylkeskommune.

De ansatte og deres organisasjoner har lojalt fulgt opp Stortingets vedtak og vært gjennom gode prosesser i 2 år for å etablere Viken.

Noen har sluttet

Alle har måttet ta stilling til om de ville jobbe i en ny og større fylkeskommune, noen har sluttet og nye har startet i den nye organisasjonen. Nå, når det ene partiet etter det andre tar til ordet for oppløsning av det nye fylket betyr det at de ansatte igjen må leve i uvisshet.

Dette er en elendig og uansvarlig arbeidsgiverpolitikk. Politikere går til valg på partiprogram, men vi må alltid passe på at hensynet til systemet og ideologien ikke er viktigere enn hensynet til de vi representerer.

LES OGSÅ: Viken kan ryke med Frp i opposisjon

Nå har politikere mulighet til å gi ungdommen den beste utdanningen som gjør dem klare på å møte framtiden. Vi har en mulighet til å lage gode samferdselsløsninger som gir folk som daglig krysser de gamle fylkesgrensene på vei til og fra jobb en enklere hverdag.

Vi har mulighet til å styrke næringslivet slik at vi har noe å leve av i framtiden. Høyre tar den muligheten og vil utvikle Vikensamfunnet!

For eller imot ny fylkesinndeling? Si det her!