Gå til sidens hovedinnhold

Tyrifjorden våtmarkssystem: Vedtatt verneplan er ikke komplett nok | Marius Von Glahn

Artikkelen er over 2 år gammel

– At deler av den opprinnelige verneplanen endelig ble vedtatt, er en bittersøt seier for naturen, sier Marius Von Glahn, som er naturvernkontakt i Norsk Ornitologisk avdeling i Buskerud.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter at Norsk Ornitologisk Forening (NOF) for 22 år siden fremmet en verneplan for Tyrifjorden våtmarkssystem, har myndighetene endelig vedtatt å sikre deler av arealene for framtidige generasjoner. Men Ringeriksbanen og ny E16 har skapt krøll.

NOF fremmet et verneforslag for Tyrifjorden våtmarkssystem i 1996 – like etter at det ble innlemmet i Ramsarkonvensjonen. Dette forslaget dannet grunnlag for verneprosessen som tok til i 2007. Fylkesmannen i Buskeruds tilrådning kom høsten 2011, og høsten 2012 var Miljødirektoratets tilrådning klar.

Vedtok dobbeltspor

I august 2015 vedtok regjeringen å bygge dobbeltsporet jernbane (Ringeriksbanen) og firefelts motorvei (E16) tvers gjennom våtmarkssystemet. Under utredning av samferdselsprosjektet ble verneprosessen midlertidig stoppet i Klima- og miljødepartementet.

Marius Von Glahn

Naturvernkontakt i Norsk Ornitologisk avdeling Buskerud

Men den 22. juni 2018 – over 22 år etter at verneforslaget ble fremmet – sørget regjeringen for at deler av verneplanen ble endelig vedtatt.

Øvrige deler av Tyrifjorden våtmarkssystem vil bli vurdert gjennom en reguleringsplan som omfatter samferdselstraseer, foreslåtte vernearealer og erstatningsområder. En slik fragmentering av økosystemet har store negative konsekvenser for det biologiske mangfoldet i området.

Samferdselsprosjektet utgjør dermed en direkte og meget alvorlig trussel også for fuglelivet i Tyrifjorden våtmarkssystem. Til tross for massive protester fra ulike hold har regjeringen valgt å presse gjennom sine samferdselsplaner, som altså vil berøre vernet natur så vel som verneverdige arealer.

Les også

Hvordan påvirker verneplanen deg? Her får du noen av svarene

 

Bittersøt seier

At deler av den opprinnelige verneplanen endelig ble vedtatt er derfor en bittersøt seier for naturen og for dem som har kjempet for våtmarkssystemet gjennom tiår.

Det ble ført en innbitt kamp for å få myndighetene til å se verdien av de globalt viktige våtmarkene. Inngrepene man nå legger opp til er lite forenlig med flere av prinsippene i naturmangfoldloven og bl.a. Ramsarkonvensjonen. NOF var sentral i arbeidet for å bringe myndighetenes overtramp inn for konvensjonen, som endte med at norske myndigheter bad om faglige råd derfra.

En såkalt Ramsar Advisory Mission (RAM) ble gjennomført 2.–3. juli 2015. I sin RAM-rapport (44 sider) understreker Ramsar-konvensjonen at Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem er et særegent innlandsdelta som inneholder noe av det rikeste biomangfold i Norge.

Er forpliktet

Ramsar-sekretariatet påpekte at Norge er forpliktet under Ramsar-konvensjonen til å velge alternativer som har minst direkte og indirekte negativ effekt på våtmarkssystemene. Som følge av dette anbefalte de at flere av de tidligere alternativene ble vurdert nærmere, som å legge jernbanen øst for Steinsfjorden og oppgradere eksisterende E16 med f.eks. tre felt i stedet for fire.

Med dagens planer svikter myndighetene internasjonale forpliktelser og deres ansvar for framtidige generasjoner. Samtidig setter myndighetene Norges troverdighet i miljøsaker på spill – både på nasjonal og internasjonal nivå.

Vi er glade for at noen områder sikres videre. Samtidig sørger vi over at internasjonalt viktige våtmarksområder ofres. Det betyr et netto tap for naturen, viktige økologiske funksjoner og de mange truede artene som lever i Tyrifjorden våtmarksområde.

Best å flytte?

Prosjektansvarlig informerer at reguleringsplanen forventes vedtatt i årsskiftet 2018/2019.

Flere lokale personer spøker allerede med at det beste er nok å flytte for å ikke måtte bevitne de store ødeleggelsene samferdselsprosjektet vil medføre.

Les også

De brukte seks år – men nå er verneplanen for Tyrifjorden klar

 

Kommentarer til denne saken