Gå til sidens hovedinnhold

Drammensdominansen i politikken skapte debatt

Artikkelen er over 4 år gammel

Etter Ringerikes Blads hovedoppslag i går om Drammensregionens dominerende stilling når det gjelder partenes plassering av sine toppkandidater til Stortingsvalget, har vi på nett fått følgende kommentarer på ringblad.no:

– Tendensen og denne situasjonen har vært symptomatisk i mange tiår. Har Ringeriksregionen tenkt for lite strategisk og langsiktig over mange år? Har den samferdselsmessige utviklingen blitt trenert og nedprioritert fordi vi ikke har hatt topptunge politikere her? Har Ringeriksbanenen vært en årelang salderingspost fordi den tar vekk trafikken over Drammen? Jeg ser det er noen som foreslår at vi slår oss sammen med Bærum og Stor-Oslo. Jeg har lenge foreslått Oppland. Politikk krever sin mann og kvinne med engasjement og oppofrelse på bekostning av andre ting, f.eks familie. Har vi noen politikere som er villig til å ta på seg den byrden, spør Jens E. Fjeld.

– Ringerike bør søke seg vekk fra Drammensdominansen som har vært i mange år. Drammen har ingen intresse for Ringeriksregionen. I lokalavisen Drammens Tidende blir aldri Ringrike nevnt. Ringeriksregionen bør søke seg mot Bærum og Stor-Oslo, kommenterer Tom Ole Høgset.

– Fjelds forslag om å skjele mer til Oppland bør dere tenke litt på. Opplands satsning på fjellregionen har Ringerike som en av de viktige innfallsportene, påpeker Johan Esperum.

– Dersom en vil ha inn lokale krefter på Stortinget de neste fire år så kan en, så vidt jeg vet, fortsatt endre rekkefølgen på stemmeseddelen slik at en lokal representant får flere stemmer (sette tallet 1 foran navnet i listen). For at dette skal ha størst effekt, mener jeg en bør stemme på et parti med normalt middels/lav oppslutning. Med andre ord ikke Høyre, Ap eller Frp. Bare ved aktiv stemmegivning der en utnytter alle muligheter i valgforskriften, kan en få inn lokale representanter, skriver Paul Helgesen.

LES OGSÅ: Berit Brørby: – Du skal kunne møte politikerne på butikken

Julegrana på Nordre torg

– Dette treet plantet jeg på Storløkka i 1986, altså for 30 år siden.

Vi flyttet inn i nytt hus , og jeg tenkte at dette måtte bli ett pent tuntre.

Det gang var det bare 30 cm høyt. Vi solgte huset vårt i 2009 og flyttet til Elverum, men de nye eiere har fulgt opp dette treet.

Det ble vel for stort til den lille tomta, dermed ga den nye eieren bort treet til Ringerike kommune som juletre. Var en fin avslutning på ett langt liv. Hilsen Kjell Edvard Olsen, Elverum.

Brenner du for noe til Direkte linje? 
Ring 32 17 96 66 eller send epost til direkte.linje@ringblad.no

Kommentarer til denne saken