«Jeg gidder ikke å diskutere politikk med folk som ikke stemmer» | Øyvind Lien

DEL

MeningerValgkampen er over, nå gjenstår det aller viktigste – nemlig å stemme. Det er de som stemmer, som bestemmer. Bedre kan det vel ikke sies.

Demokratiet vårt er bygd på at du og jeg sier hva vi mener. Det er ikke et «tilbud», men en nødvendighet. Dersom ingen stemmer, ryker hele prosjektet.

Det er en kjent sak at det står dårlig til med valgdeltakelsen i våre tre kommuner. I 2015 stemte bare litt over halvparten av ringerikingene (52,8 prosent). Hole og Jevnaker var hakket bedre, begge på rundt 60 prosent.

Så hva har skjedd siden 70-tallet, da langt flere avga stemme? For noen tiår siden var valgoppslutningen på over 70 prosent. I 1979 stemte 80 prosent av befolkningen i Hole.

«Det er det samme hvem vi stemmer på, for de gjør som de vil likevel». Du har sikkert hørt det mange ganger, og kanskje har du tenkt det samme selv.

Og det er lett å skylde på politikerne, for ofte er de uklare. Ofte gjør de ikke som de sier, og noen ganger sier de ikke hva de gjør (ref. samarbeidsspørsmålet i Ringerike). I rikspolitikken har munnhoggerier og beskyldninger preget debatter og dueller, og slikt bidrar bare i feil retning.
 
Likevel, det er for enkelt å skylde på andre dersom du lar være å ta turen til stemmelokalet. Jeg vil gå så langt som til å si at vi alle plikter å stemme.

Partiene lover, og partiene gjennomfører – eller ikke. Tenk tilbake på tidligere valg, og vurder politikernes innsats. Sats på den fargen du har størst tillit til. Stem på det partiet du er minst uenig i.

Det er sagt før, men kan gjerne gjentas: De som ikke stemmer, har egentlig ingen rett til å klage. Jeg liker diskusjoner, men gidder ikke å diskutere politikk med folk som ikke stemmer.

Valget 2019 bør bli vendepunktet i den dårlige utviklingen. Går det dårligere nå, overlates styringen til sofafolket, som dermed kommer i flertall. De tause får overtaket. Da blir det nyhetsoppslag i Dagsrevyen om annerledeskommunen.

Så altså, nå gjelder det å stemme i. Godt valg!

Artikkeltags