Politikk i klemme?

Torsdag 9.juni fikk vi vite at Håkon Ohren skal ta over ordføreransvaret etter Kirsten Orebråthen.

«Hvis jeg skal gi ett råd til han er det at han bryr seg om innbyggerne og lytter til dem», sier hun.

Ikke noe dårlig råd siden Protagoras,- gresk vismann født 490 f.kr,- allerede den gangen fastslo at «Mennesket er alle tings mål».

Kan denne endringen også bety klar linje og ny kurs?

– Vibrert innvendig

Det er ingen tvil om at det meste mennesker bedriver neppe er hverken nyttig eller gagnlig uten at det bringer menneskene framover eller dekker et eller annet behov som gjør livene våre bedre, fredeligere, vakrere eller mer meningsfylte. Det gjelder både på kort og lang sikt.

Hadde jeg vært politiker nå ville jeg ha «vibrert innvendig» av problemstillinger som angår byutviklingen,- og særlig området Lloyds, Øya og Tippen. Så mange mennesker har skrevet så mye viktig og bra om så mange temaer som belyser situasjonen vi står i.

Ingen enkeltavgjørelse hverken historisk eller i fremtiden vil ha tilnærmet større konsekvens for byens kvaliteter enn valg av retning nå.

Det er selvsagt et samfunn vi skal bygge og byggesteinene er hvert enkelt individ. Det beste systemet mennesker har skapt så langt er demokratiet der alle har rett og plikt til å si sin mening, og der den beste løsningen kan skapes fordi det er basert på respekt og hensyn til hver enkelt og de fleste, med deres ressurser og kompetanse.

- Intenst demokrati

Professor Matlary utgir i disse dager sin nye bok «Demokratiets langsomme død». Mange ganger har vel innleggene røpet en viss angst for at vi i Ringerike beveger oss der Matlary er redd for at vi går. Det er skremmende og galt og jeg tror våre politikere har skjønt hva som er utfordringen.

Men er det virkemidler, styrke og grunnlag for opprydding?

Det siste året har bekreftet at Ringerikssamfunnet er høyst oppegående og lever et intenst demokrati som kan gi grunnlag for avanserte, gode løsninger, som overgår de fleste småsamfunn i landet vårt, der de stort sett kopierer ulike maler for fortetting og forhøyning, med i alle fall ett veldig høyt hus.

Ivan Boszormenyi-Nagy, en ungarsk- amerikansk psykiater er kjent for boka «Invisibly Loyality». Individ og familie, individ og samfunn må sees sammen.

I denne saken er det både åpne og skjulte lojaliteter. Disse kreftene må en bli bevisst. Det er farlig å gi sin stemme nå, uten tanker, uten kunnskap og uten personlig mot. Å tenke at jeg må, bør eller jeg tør ikke og vil ikke stå aleine, blir absolutt uakseptabelt og umoralsk.

Din stemme kan bli avgjørende. Vippepunktet er nært.

- Grå mus

Vi husker vår egen undring da læreren viste oss at et lite «komma» kunne være forskjellen mellom liv og død: «Skyt ham, ikke vent til jeg kommer». Skyt ham ikke, vent til jeg kommer».

Bare en av ti mennesker står opp moralsk i en sak og protesterer eller tar motsatt og selvstendig standpunkt av de andre. Det er disse menneskenes personlige mot og integritet vi trenger. Det er de små og store heltene som representerer en utvidelse av gjengs oppfatning, som trenges mer enn noe, for at vi skal skape de beste løsningene.

Vi har lest Henrik Ibsen; «Gå utenom sa bøygen». Det er så mye lettere og være «grå mus» sammen med museflokken og ikke stikke seg ut, for alle vet at gruppekreftene gjør seg gjeldende dersom ikke individene i samfunnet eller gruppa marsjerer i takt. Men nettopp disse som går en modig og selvstendig vei og er lojale mot folket, saken og konsekvensene, er de vi trenger. Finnes de i kommunestyret, eller er politikk blitt så komplisert og delegert at en blir sittende som «nikkere»?

- Stol på deg selv

Når du til høsten skal gjøre ditt valg som politiker i saken, - tenk da:

Hva du innerst inne selv mener er best og riktig.

Sjekk om din mening er bare «summen av de andre».

Hvem er du lojal til, og hvem krever lojalitet av deg?

Hvis du velger din egen vei, hvilken motstand vil du møte og fra hvem?

Er du sterk nok til å følge din egen overbevisning og samvittighet?

Hvor alvorlig er konsekvensene av at du unnlater å følge egen overbevisning?

Saken er så stor og kompleks at du ikke vil finne ut av det ved «pro et contra».

Du må få tak på magefølelsen din og følge hjertet, slik at du kan både leve med deg selv og alle de andre i samfunnet rundt deg i tiden framover.

God sommer, - tenk dypt, tenk langsomt og stol så på deg selv.