Jeg har i mange år vært eier av næringseiendommer i Hønefoss sentrum (City Gården, Bryggerigården og tomten til Hotell Ringerike), men har gradvis solgt meg ut og har ikke lenger næringsinteresser i Hønefoss.

En viktig vurdering som ble lagt til grunn for å gjøre dette var en økende tendens til butikkdød i sentrum.

Dette kombinert med skepsis til om politikere og administrasjon i kommunen i framtiden ville bidra til å legge til rette for god næringsutvikling i byen. Spesielt ved å legge strenge restriksjoner på handelsvirksomheten utenfor bykjernen, ikke minst på Hvervenmoen.

Mye har i lengre tid tydet på at restriksjonene på denne bilbaserte handelen ville bli utvannet. Resultatet ser vi allerede klare tendenser til – en utarming av sentrum og en by med mange tomme næringslokaler.

Dersom politikerne følger rådmannens innstilling på å tillate en større sportsbutikk på Hvervenmoen, vil dette bidra til å forsterke butikkdøden i sentrum. Det er grunn til å understreke at dette ikke handler om å begrense konkurransen mellom virksomheter eller å beskytte gårdeiernes økonomiske interesser. Politikernes ansvar er i denne sammenheng å ta vare på, og legge til rette for, et levende bysentrum. 

Jeg håper jeg tok feil i min manglende tiltro til om våre folkevalgte evner å følge opp intensjonene i egne tidligere beslutninger.

LES OGSÅ: