Politikerne skal ikke bestemme, men det skal heller ikke karakterer. Ja til nærskoleprinsippet!

På venstresiden, og spesielt i SV er noen av våres grunnverdier å minske forskjeller i samfunnet, med like rettigheter og friheter til alle uavhengig av blant annet karakterer.

Høyres Dag Øivind Henriksen og Christopher Wand hevder at vi mener det er postkassen som skal bestemme. Dette er misvisende ord; Det vi ønsker er at det ikke kun er elever med toppkarakterer som skal kunne velge hvor de selv kan gå.

Skribentene nevner og hvor flotte videregående skoler vi har i regionen, og det har vi. Jeg er selv til daglig elev ved Ringerike Videregående skole. Jeg kjenner meg igjen med hvordan de beskriver situasjonen, men med Høyres karakterbaserte opptak ville nok ikke skolehverdagen ligget på det nivået det gjør i dag.

Garanti

På skolen kjenner jeg både elever med 6 i snitt, og elever som så vidt står i de fleste fag. Jeg tror at de sosiale forskjellene Høyres karakterbaserte skole indikerer hadde konkretisert forskjeller mellom elever enda mer, for som de selv sier så er det «bare hvis eleven har for dårlige karakterer så må man ut av regionen». Denne setningen i seg selv, viser hvor lite fokus de har på de som kanskje trenger å komme inn på nærskolen sin aller mest.

I Viken ble det innført nærskoleprinsipp som inntaksordning i 2021 og det er ingen ting som tyder på at dette har feilet. Det har nemlig gitt en garanti for elever i fylket om at man kan søke seg til alle skolene i fylket, men at elevene har førstevalg på skolene i nærområdet sitt. Det er ironisk at de hevder at nærskoleprinsippet i Viken har ført til at gode elever blir låst til sin nærskole mens elever med lavere karaktersnitt blir kastet rundt i fylket når det er nettopp dette som blir realiteten med et karakterbasert opptak.

Jeg personlig ønsker ikke å se min nærskole bli en prestisjeskole fullt av fylkets beste elever, noe det i teorien kunne ha blitt med Høyres ideer.

Det er og som de sier at noen elever ønsker seg ut av regionen, og vårt nærskoleprinsipp hindrer ikke dette. Vi mener bare at jeg og alle andre elever skal kunne gå på skolen i sitt eget nærområde, og det av mange årsaker.

Skaper tilhørighet

Først og fremst styrker nærskoleprinsippet lokalsamfunnet vårt, det skaper en felles tilhørighet blant elever og gjør at blant annet Ringerike og Hønefoss videregående blir en møteplass hvor det er lettere for både elev og foreldre å følge opp utdanning. Det fører og til bedre læring og trivsel fordi det er enklere for de aller fleste elever å føle seg velkommen på en skole i hjembyen sin.

Men! Om det er noen elever som ønsker å søke seg inn på en annen skole i fylket, hindrer ikke nærskoleprinsippet dette. Det eneste vi ønsker er at elever skal bli prioritert på sin nærskole, men de har og full valgfrihet til å søke seg inn andre steder i fylket.

Man må også ta ordbruken til Høyre med en klype salt; fritt skolevalg dekker over sannheten, det blir kun fritt med en fordel for de med høyest snitt. Opptak til videregående er ikke sperret ute fra resten av samfunnet, og man ser i stor grad forskjells Norge her og. Nærprinsippet motvirker forskjeller, og gjør det lettere for elever å lykkes uavhengig av karakterkortet, dette et ekstremt godt tiltak for å skape et mer rettferdig samfunn!

Synd

Det er som Høyre sier et eget valg. Men vi i SV ønsker at alle skal kunne ta et valg og føle en trygghet i at de kan komme inn på nærskolen med sine venner. Jeg tror de færreste elever som sliter ville ha trivdes mer på å bli sendt til en skole flere timer unna, fordi en elev med litt høyere snitt tok deres plass på nærskolen. Høyre nevner og problematikken med mobbing i skolen, men som vi i SV ser det er det overhodet ikke eleven som blir mobbet sitt ansvar å skulle bytte skole, her er det skolen som må ta store grep!

Det er synd å se at Høyre går valg for å skrote en ordning som funker godt for oss elever. Allikevel er jeg enig i at det er ikke politikerne som skal bestemme hvor vi går på skole, men det skal heller ikke karakterene avgjøre!

Derfor sier vi i SV ja til nærskoleprinsippet og nei til karakterbasert opptak.