Politikerne krangler så busta fyker: – En skandale om kommunestyret gjør vedtak i strid med lovverket

Det ble høy temperatur i kommunestyret da politikerne diskuterte om kommunens krav til leverandører og underleverandører er så strenge at de er i strid med lov- og regelverk. Kommuneadvokaten mener det.