Gå til sidens hovedinnhold

Politikere må våge å svare enkelt | Ansvarlig redaktør Øyvind Lien

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

– Tror avisen at velgerne i Ringerike er kunnskapsløse, spør Dag Erik Henaug (H) i et innlegg. Bakgrunnen er at Henaug, i liket med andre førstekandidater i våre tre kommuner, har tatt stilling til påstander om lokale forhold.

Alt er nå samlet, og danner grunnlaget for såkalte valgomater for Ringerike, Hole og Jevnaker. Disse blir presentert for våre lesere i løpet av noen dager.

Aller først det som synes å være en misforståelse i Henaugs innlegg: Valgomater bygges gjerne rundt påstander eller hypoteser, og det er altså ikke avisens meninger som fremsettes.

Henaug er opptatt av helheten i politikken, og mener valgomater ikke gir det hele bildet. Nei, det er helt riktig. Valgomater er enkle svar på enkle spørsmål, og ikke presentasjon av hele partiprogrammer.

Øyvind Lien

Ansvarlig redaktør i Ringerikes Blad

 

Ingen helhet

Ved å fremsette noen helt enkle påstander i aktuelle saker, forsøker vi å hjelpe velgerne fram til et parti. Med fire svaralternativ vil jeg mene at nyansene også kommer fram. Men helhet i partienes programmer finner du altså ikke i en valgomat. Til det kan kunnskapsrike velgere i 2019 lete seg fram til i partiprogrammer på blant annet internett.

At politikere har problemer med å svare enkelt, er i seg selv et problem. Og det er kanskje her skoen trykker når Henaug velger å kritisere avisens valgomat-hypoteser. Velgere er som oftest opptatt av klare svare, gjerne ja eller nei.

Noen ganger er det naturligvis vanskelig å svare kort, men hvorfor ikke gjøre det der det er mulig, selv om ikke alle nyanser blir synliggjort?

Det skal sies at Høyre har et omfattende program (ja, jeg har lest det), og det er mye konkret her, men også en del som krever oppfølgingsspørsmål og kanskje også lange svar. Slik er det med de fleste partiprogram. Derfor kan ikke valgomater bygges utelukkende på valgprogram.

Bompenger

Litt om de konkrete påstandene Henaug nevner. «Dersom veibyggingen er avhengig av bompenger, er det bedre å ha det som i dag». Dette må sees i sammenheng med påstanden foran, nemlig «Veinettet må finansieres med bompenger», som Henaug unnlater å nevne.

Forutsetningen for disse påstandene er at kunnskapsrike velgere har fått med seg debatten om bompenger, og at det i flere byer spøker for bypakker nettopp fordi bompengemotstanden er så stor. Vi er altså ute etter hva velgerne tenker når det gjelder veiplanene som etter hvert foreligger for Hønefoss og Ringerike.

Essensen blir om velgerne godtar bompenger i bytte med bedre veiløsninger.

En annen påstand er at «Hønefoss skole må bestå». Her forutsetter vi at kunnskapsrike velgere har fått med seg debatten gjennom uker og måneder. Påstanden «Datasenter bør forbys» er kanskje vel tabloid og enkel, men det er neppe noen som tolker dette som at internett skal legges ned eller at smarttelefoner bør forbys. Det har vi tiltro til at velgerne skjønner.

Velgerne vil ha svar

At lokalsamfunnet bør bygges på en helhetlig politikk, kan vi åpenbart være enige om, men neppe noen forventer helhet i en valgomat. Spørsmålet blir vel heller om politikerne evner å ta stilling til enkle og konkrete påstander – det vil si svare enkelt på aktuelle spørsmål som treffer velgerne til enhver tid.

Valgomaten inneholder for øvrig også spørsmål om eiendomsskatt, kultursatsing, sykehjemsplasser, privatskoler og sentrumsgågater – alle aktuelle temaer som vi ser opptar velgerne (og leserne).

Alle partiene, bortsett fra ett, har svart på avisens spørsmål til valgomatene for våre tre kommuner. På til sammen 27 spørsmål har Henaug og Høyre svart «Helt enig» på seks påstander og «Helt uenig» på sju. Resten ligger midt imellom, på delvis enig eller delvis uenig.

Gode tilbakemeldinger

Dette vil jeg hevde er gode tilbakemeldinger på sentrale spørsmål fra velgerne, som vi i Ringerikes Blad altså på ingen måte karakteriserer som kunnskapsløse.

Kommentarer til denne saken