Gå til sidens hovedinnhold

Politikere angriper ytringsfriheten og demokratiet | Eva Bekkelund-Eriksen

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når ordføreren og andre politikere går til angrep på innbyggere som stiller kritiske spørsmål og tar opp problemstillinger vi må diskutere i et åpent demokrati, bekrefter de kun inntrykket av at det politiske miljøet i Hole er ødelagt.

LES OGSÅ: Ukultur, fraksjoner og latterliggjøring | Hole Høyre

Hole Høyre rekrutterer politikere med egeninteresser, men partiet vil ikke ha en åpen debatt om samrøre mellom penger og politikk.

Partiet vil heller ikke ha en diskusjon om hvilke forventninger vi skal ha til politiske ledere, partier og det politiske miljøet.

Diskusjon styrker demokratiet

Hvis vi skal ha et levedyktig demokrati i framtiden må vi ha flere diskusjoner i det offentlige rom.

Vi må blant annet diskutere disse spørsmålene:

Et sunt og sterkt demokrati fordrer at vi har folkevalgte med kompetanse, klare holdninger og tydelig rolleforståelse. Respekten for ombudsrollen er avgjørende for å ivareta innbyggerne, folks nærmiljø, liv og helse.

  • Hvem er det som rekrutteres inn i politikken?
  • Blir de politiske miljøene for små og snevre?
  • Hvilke holdninger er det i de politiske miljøene?
  • Hvordan kan innbyggere i enda større grad informeres og involveres i politiske beslutninger?
  • Hvordan kan både administrasjonen og det politiske miljøet bli mer åpne slik at vi kan hindre eller begrense uryddigheter?

Holdninger og respekt er viktig

Politikere er først og fremst talspersoner for nettopp innbyggerne. De som ikke har forstått dette, har strengt tatt ikke noe i politikken å gjøre.

Les også

Norge trenger et minnested i Hole | Hole Høyre

Vi registrerer stadig at folkevalgte ombud nær sagt fotfølger innbyggere i kommentarfelt i avisen og sosiale medier.

Derfor må vi snakke om holdningene, om adferden i det politiske miljøet. Vi må snakke om empati og evne til å ta vare på hverandre og samfunnet vi lever i og er den del av.

De varige verdiene og kvalitetene som teller i livet, må også prege politikken og avgjørelsene som tas. Det er trist at Hole Høyre ikke vil ta initiativ til denne diskusjonen, men velger i stedet å gyve løs på enkeltpersoner.

Ærlighet framfor fornektelse

Verken Hole Høyre, Arbeiderpartiet eller andre partier bør være redde for å snakke om egne svakheter.

De bør ikke gå i forsvarsposisjon eller ta fram sminkepungen for å gjøre seg lekker. Har politikere dårlig adferd, og er det politikere som krenker innbyggere, må partiet være ærlig og erkjenne dette og rydde opp.

Les også

Hole har brutt lover med viten og vilje | Eva Bekkelund-Eriksen

Når et parti velger å støtte seg til investorer og andre med egeninteresser, bør partiet også være åpen om at partiet ofte prioriterer partifeller framfor fellesskapet.

Samrøre mellom politikk og penger skaper en ukultur som bryter med demokratiet. Lukker vi øynene eller fornekter og benekter dette, må vi alle betale en høy pris til slutt.

Innbyggere burde naturligvis slippe å ta opp alle problemstillingene og alltid stille de prinsipielle spørsmålene. Dette er en oppgave for de politiske partiet og hele de politiske miljøet.

Dette er et ansvar for partier som har kristne verdier, partier som er opptatt av solidaritet og fellesskapet, og ikke minst lokalavisen. Ringerikes Blad bør avdekke og ikke tildekke.

Når innbyggere likevel tar opp saker, tar vare på sambygdinger og stiller de vanskelige spørsmålene, bør ikke folkevalgte ombud egentlig bare verdsette dette og vise raushet?

Burde ikke politikerne applaudere diskusjonene og være med å styrke demokratiet og ytringsfriheten?

Les også

Høyre-politiker hardt ut i anonymt leserinnlegg: – På tide å vise at det er flere meninger

Selv om partier misliker kritikk, er det som blir skrevet om det politiske lederskapet og det politiske miljøet i Hole ikke fantasi, men virkeligheten vi må forholde oss til. Politikerne selv bekrefter og dokumenterer at man er på ville veier, både i innlegg og kommentarfelt.

I Hole har vi svært krevende saker som rammer hele samfunnet og berører oss alle.

Måten sakene håndteres, som det aktuelle 22. juli minnestedet, viser at verken administrasjonen eller politikerne har bestått testen.

Jeg har stor forståelse for at folk spør om Hole allerede er i full i oppløsning.

Kommentarer til denne saken