– Det reageres på at det kjøres fort og uvettig i et vernet område, sier oppdragsleder Jarle Hopperstad i Sør-Øst politidistrikt.

Politibåten er på fjorden lørdag for nettopp å fokusere på trygg ferdsel til vanns. Den blir å se på vannet både i helger og ukedager gjennom sommeren, og vil være til stede både på Randsfjorden, Steinsfjorden og Tyrifjorden.