Planen ble vedtatt for sent: – Rekker ikke å bygge gangvei og rundkjøring i år

10 måneders behandlingstid ble for lenge: Nå er det ikke mulig å komme i gang med forberedende tiltak for Ringeriksbanen og E16 i løpet av året.