Det er meget gledelig at NHO fortsetter sitt sterke engasjement for å få realisert Ringeriksbanen og ny E16. Med bare noen få uker igjen til Kommunestyre- og fylkestingsvalget, etterlyser vi imidlertid at Regjeringen nå kommer på banen med en klar bekreftelse på at Fellesprosjektet (FRE16) skal gjennomføres som planlagt med ferdigstillelse i 2028/ 2029.

I et innlegg i Ringerikes Blad 8. august, understreker styreleder Haakon Tronrud og regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo at Ringeriksbanen ikke må forsinkes ytterligere nå. – Regjeringen må sørge for at planlagt framdrift videreføres for dette nasjonalt viktige prosjektet, skriver de to.

NHO-toppene viser også til at jernbanedirektør Kirsti Slotsvik mener at Ringeriksbanen vil sikre at tog blir en konkurransedyktig og framtidsrettet transportform mellom Oslo og Bergen og danne grunnlag for et bærekraftig fjerntogtilbud.

Ringeriksbanen vil sørge for at reisetiden med Bergensbanen mellom Oslo og Bergen blir forkortet med én time. Dette vil medføre en betydelig øket verdiskaping for hele strekningen mellom Norges to største byer. Ikke minst for reiselivsnæringen i hele Hallingdal, vil det innebære et kvantesprang når reisetiden til/ fra Oslo blir så mye kortere.

Når jernbane- og veistrekningen mellom Bergen og Voss på den andre siden av fjellene også blir betydelig utbedret, så vil det ikke lenger være «science fiction» å snakke om en framtidig reisetid med Bergensbanen på nærmere fire timer. Da vil toget for alvor bli en konkurrent til flyet på denne strekningen.

Daværende NHO-sjef Kristin Skogen Lund sa i Aftenposten i 2015 at «Ringerike er det området på Østlandet – ja, kanskje i hele landet – som har størst vekstpotensial». I tillegg til å forkorte Bergensbanen med én time, understreker de to NHO-toppene Tronrud og Solli i sitt innlegg at Ringeriksbanen vil gjøre Hønefoss til en integrert del av bo- og arbeidsmarkedsregionen rundt Oslo og slik kunne bidra til avlastning av presset på areal i hovedstaden.

Denne problemstillingen blir bare mer og mer aktuell og er hovedårsaken til at Byrådet i Oslo er så positivt til Ringeriksbanen.

Samferdselsminister Jon Georg Dale forsikret nylig bekymrede vestlendinger om at vei- og jernbaneutbedringen mellom Bergen (Arna) og Voss skal gjennomføres som planlagt. Det samme bør han nå også gjøre i forhold til Ringeriksbanen/ E16.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets godkjennelse av Reguleringsplanen for Fellesprosjektet er forhåpentligvis like om hjørnet.

Regjeringen har her en gylden mulighet til å fjerne det som måtte være av gjenstående tvil om at prosjektet blir gjennomført med ferdigstillelse i 2028/ 2029. Reguleringsplanen er utsatt flere ganger, betydelige pengebeløp er nylig omdisponert fra FRE16-prosjektet og det har vært mediefokus i sommer på forhold som sår tvil om InterCity-planenenes realisme.

Dette nødvendiggjør en klar bekreftelse på at FRE16-planen skal realiseres. En slik melding fra samferdselsministeren i god tid før kommunestyre- og fylkestingsvalget mandag 9. september, vil nok også være viktig for den lokale valgkampen og kunne påvirke denne.

Per-Arne Hanssen, Hønefoss Sparebank
Steinar Haugli, Sparebank1 Ringerike Hadeland
Nils Kjetil Tronrud, XPND
Ola Tronrud, Tronrud Engineering
Ole Sunnset, Ringerikskraft
Aage Thoresen, AKA
Jan Erik Gjerdbakken, Ringerike Næringsforening