Arbeidet med reguleringsplanen for Fellesprosjektet er nå helt i sluttspurten, ifølge vår nye samferdselsminister. Dersom ikke penger følger med planen, er det fare for at prosjektet tryner før målstreken.

LES OGSÅ:Sterkere i troen på byggestart for Ringeriksbanen i 2021: – Men ikke helt sikker før det bevilges penger

Om vi hadde bygget en kilometer med bane for hver lovnad gitt, hadde toget fra Hønefoss til Sandvika gått for mange år siden. Det har altså ikke manglet på løftene.

Men er politikerne som har lovet banen, også villige til å bevilge?

Spørreundersøkelse

For å finne ut av det, spurte jeg alle på Stortinget spørsmålet: Gitt rammen på 33,9 milliarder kroner, +/- 5 prosent, vil du stemme ja til investeringsbeslutningen om å finansiere byggingen av Ringeriksbanen og E16? Responsen jeg fikk, tyder på at svaret er «nei» foreløpig.

Leder i transportkomiteen, Helge Orten fra Høyre, peker på kostnader og National Transportplan (NTP).

LES OGSÅ: Kroksund er viktigste punkt på banen | Kåre Bech

« ... Det siste kostnadsoverslaget er høyere enn det som framgår av NTP. Vi er opptatt av at alle prosjekter i NTP underlegges streng kostnadskontroll, og vil komme tilbake til samlet ramme for prosjektet når reguleringsplan er vedtatt og KS2 er gjennomført.» (KS2: ekstern kvalitetssikring).

Lover ikke penger

Sverre Myrli i Arbeiderpartiet sier de er for å bygge Ringeriksbanen, men at «detaljer utover det må vi ta i Nasjonal transportplan og når saken kommer til behandling i Stortinget». Ergo vil heller ikke Ap love penger nå.

LES OGS: Hareide svarte om Ringeriksbanen: – Er helt i sluttspurten

At politikerne må ha kontroll på kostnadene er fullt forståelig. Samtidig må en huske at kostnadsestimatet i NTP var på pluss minus 40 prosent.

Når det viser det seg å koste 5,5 milliarder kroner mer, er dette godt innenfor denne marginen. Visste ikke Høyre og Arbeiderpartiet dette da de vedtok planen?

Sier ja i opposisjon

Senterpartiet og SV derimot, er villig til å bevilge. Riktignok i opposisjon. Arne Nævra i SV sier rett ut at «det viktigste nå er å få banen bygget så raskt som mulig, selv om det for SV dessverre innebærer motorvei også».

Med andre ord vil de bite i det sure motorveieple, om de får banen med på kjøpet. Ikke alle er villige til det.

Miljøpartiet De Grønne er nemlig imot både vei og togbane i planlagt trasé, og mener hele prosjektet er «hårreisende». Får MDG viljen sin, er det bare hårene som kan bli reisende, og ikke togpassasjerer fra Hønefoss og Sundvollen.
Jeg foretrekker sistnevnte.

LES OGSÅ: Stadig nye milliard-overskridelser: – Frykter det kan ødelegge for Ringeriksbanen

Dersom en ny regjering blir avhengig av MDG og SV, frykter jeg de kan presse på for å droppe veien. Det får de trolig hjelp til også fra Rødt.

Ny reguleringsplan?

En så stor endring vil utløse krav om ny reguleringsplan. Det betyr en ny utsettelse på tre til fem år, rett og slett fordi vei og bane planlegges i samme trasé.

LES OGSÅ: Ola, Aage og Haakon tror at Hareide får jobben gjort: – En samferdselsminister vi kan stole på

For å unngå risikoen for utsettelse, må Stortinget derfor bevilge pengene før stortingsvalget høsten 2021. Skal vi rekke det må reguleringsplanen vedtas innen veldig «kort tid». Og denne gangen må også pengene følge med planen.

Enig eller uenig? Si det her!