Venneforeningen Krokkleiva har mottatt prosjektmidler fra Sparebankstiftelsen Ringerike til å opprette Kleiva Turgalleri med fotografier fra lokalmiljøet. Kleiva er et vernet naturreservat, og det er strenge regler mot inngrep. Likevel har Fylkesmannen i Viken har gitt dispensasjon og godkjent bruk av eksisterende kraftverksstolper i Kleiva til montering av bildetavlene. Og Ringerikskraft har gitt sin velsignelse!

Venneforeningen ønsker å øke opplevelsesverdien i Kleiva, og planen er å montere bildetavler langs veien opp Kleiva. Motivene blir hentet fra Kleiva og Krokskogen og alle bildene vil ha en kort forklarende tekst på engelsk og norsk.

Formidling gjennom bilder i Kleiva vil kunne øke naturopplevelsen generelt og samtidig bidra til overføring av lokal kulturkunnskap, – et godt pedagogisk virkemiddel spesielt for yngre turgåere og skoleklasser.

Turgalleriet vil bestå av inntil 10 bildetavler spredt langs traseen opp til Kleivstua. Bildene vil produseres i et hensiktsmessig stort format slik at de lett kan betraktes fra veien når man passerer oppover den gamle Kongeveien.

Knut Grande, som er formann i Venneforeningen Krokkleiva, har deltatt i de siste års restaurering av Kongeveien, og han sier at Foreningen ønsker å benytte fotografier som er tatt av en lokal fotograf – Erland Røed. Han har tatt mange bilder fra området.

Bildene vil bli fremstilt på aluminiumsplater med en overflate som er vær- og lysbestandig. Bildene monteres i en solid stålramme. En prototyp på bildetavlene er lagd og henger nå på tunet på Kleivstua. Rammene er ikke rustbestandige og vil derfor fremstå som gamle.

Sparebankstiftelsen ved avtroppende leder Runar Krokvik, har igjen vært rundhåndet med prosjektpengene og bidratt til at Kleiva vil blir enda mer spennende for turgåere, skoleklasser og turister.

Bildene vil bli montert til våren, med åpning av galleriet før skolene tar sommerferie. Da regner vi med at stedsnavn-skiltene langs Krokkleiva også vil ha fått sin «ansiktsløftning», og kan inngå i markeringen.

Venneforeningen Krokkleiva