INNSENDT: En pengegave fra Sparebankstiftelsen Ringerike gjorde drømmen til virkelighet.

Foreningen var på utkikk etter en mer moderne bil som bedre kan dekke foreningens mange behov. En rekke av Røde Kors-aktivitetene krever transport, enten det er for å kjøre deltakere til og fra, eller for å frakte egne frivillige rundt om i distriktet.

– Vi sendte inn en søknad til Sparebankstiftelsen Ringerike og var så heldige å få et tilsagn om 550 000 kroner til ny bil. En fantastisk gave som gjorde det mulig for oss å realisere drømmen, sier Christian Buen, nestleder i Ringerike og Hole Røde Kors.

Stor og sikker bil

Også en lokal bilforhandler har bidratt til at kjøpet kunne realiseres.

– Anders Nuland og daglig leder Torgrim Klokkervold i Toyota Hønefoss hjalp oss å finne en Toyota som passer vårt behov, og ga oss et svært gunstig tilbud på en flunkende ny Toyota ProAce. Dette er en stor, sikker og komfortabel bil som dekker våre behov på en god måte.

Reklameservice Hønefoss sørget for at Røde Kors-merkingen på den nye bilen kom på plass i rekordfart.

– Vi setter stor pris på at lokale bedrifter på denne måten støtter opp om lokale lag og foreninger, sier Buen.

– Røde Kors er en frivillig organisasjon, og vi er helt avhengige av bidrag fra lokale aktører for å kunne gjennomføre våre aktiviteter. Det gjelder både økonomisk støtte og støtte til utstyr, sier han.

Har bidratt også tidligere

Sparebankstiftelsen Ringerike har også tidligere bidratt med viktig økonomisk støtte til den lokal Røde Kors-foreningen. Stiftelsen har blant annet gitt et betydelig bidrag til hjelpekorpsets KO-vogn. Dette er en velutstyrt mobil operasjonssentral som benyttes ved koordinering av søk- og redningsoppdrag.