Det er selvfølgelig ikke riktig.

Debattantene, denne gang med Geir Aspheim i spissen, underbygger selv min oppfatning av ekkokammeret: de samme argumentene gjentas igjen og igjen og igjen. Uten at de av den grunn blir sannere.

Noen utdrag fra Aspheims artikkel:

Geir Aspheim: «Snakker Lise Bye Jøntvedt mot bedre vitende, eller forsøker hun på denne måten å omgå sannheten?» «Saken gjelder villedende informasjon gitt av en folkevalgt politiker som burde vite bedre».

Les også

Dette er ikke riktig, Lise Bye Jøntvedt!

Øystein Teigre: «Så dreier innlegget seg om at en sentral Høyre-politiker fordreier virkeligheten».

Desinformasjon

Arne S. Sørland: «Det er utrolig at Høyres Lise Bye Jøntvedt fortsetter med sin desinformering. Det er også tragisk at hun betrakter selvstendige innbyggeres engasjement å være deltagelse i et ekkokammer.

Tormod Aune: «Når en sentral Høyre-politiker som Lise Bye Jøntvedt ikke har fått med seg …., (her nevner Aune påståtte byggehøyder for Øya og Tippen).

Anne-Berit Haugen Rijken: «Det er meget betenkelig dersom praten dem imellom (politikerne) ligger på samme plan som Lise Bye Jøntvedt gir uttrykk for i mediene».

Må ha svært dårlige erfaringer

Arne S. Sørland, som er tidligere plan- og bygningssjef i kommunen, må ha svært dårlige erfaringer fra jobben når han så til de grader mistror meg.

Herrene og Haugen Rijken påstår altså at jeg villeder, omgår sannheten, fortsetter med min desinformering og ikke har fått med meg hva saken handler om.

Les også

Vi trenger et folkeopprør for Ringeriksbanen

Dette er virkeligheten:

  • Byplanen opererer med fire til seks etasjer for å tette «hull» i kvartalene.
  • Byplanen opererer med ett høyhus, på Lloyds marked.
  • Det er foreløpig ikke kommet noen planer til politisk behandling om Tippen. Illustrasjonsbildene som vises i Aspheims artikkel er ikke annet enn tenkte illustrasjoner.
  • Kommunestyret har vedtatt en grense ved åtte etasjer på Tippen.
  • Når det gjelder Øya erfarer jeg per dato at kommunen vil be om ny førstegangsbehandling.

Øyeblikksbilder av stemningen

Spør et hvilket som helst politisk parti eller avis om hvorfor det holdes meningsmålinger minst månedlig. Svaret vil være at meningsmålinger er øyeblikksbilder.

En meningsmåling før stortingsvalget i fjor og meningsmålingene nå, om hvilke partier folket støtter, spriker dramatisk, i alle fall for Ap og Sp.

Les også

Lise Bye Jøntvedt skal ha ros – samtidig er det trist | Anne-Berit H. Rijken

Jeg mener derfor at meningsmålinger er øyeblikksbilder av hvordan dagens debatt preger stemningen i samfunnet.

Opphetet debatt

Ringerikes Blads meningsmåling om høyhus etc. ble tatt opp da debatten var svært opphetet, og skal etter min oppfatning hensyntas men ikke gis avgjørende betydning.

Mitt engasjement for byplanen og byutvikling i Hønefoss har ingenting med noen utbyggere å gjøre.

Jeg har ingen bindinger. Jeg mener oppriktig at de føringer byplanen gir er til beste for Hønefoss som navet i Ringeriksregionen, og dermed for alle oss som bor her.