– Jeg for min del synes det med hjemmeskole har fungert bra. Jeg synes ikke det er riktig å klage på hjemmeundervisningen. Vi ble alle satt i en vanskelig situasjon da skolene stengte. Det har vært krevende for lærerne å skulle tilby hjemmeundervisning. Jeg synes vi må ha tålmodighet med lærerne siden de ble satt i en veldig uvant situasjon, sier Skjelbostad.

Han viser til at hjemmeundervisning er forskjellig fra klasse til klasse akkurat som vanlig klasseromsundervisning også er forskjellig.

Kritisk foreldrekontakt

Ringerikes Blad har tidligere skrevet om foreldrekontakt Lisa Tolpinrud som har skrevet et brev til Jevnaker kommune der hun går hardt ut mot Jevnaker ungdomsskole for det hun mener er for lite undervisning og for lite oppfølging av den ene 8.-klassen ved skolen.

LES OGSÅ: Mamma Lisa (37) går hardt ut mot skolens håndtering av korona-krisen: – Elevene fikk for få oppgaver og for liten oppfølging

Skjelbostad understreker at hans sønn går i en av de andre 8.-klassene. Han er uenig i innholdet i brevet. Skjelbostad er selv lærer, men på en annen skole.

– Jeg synes heller ikke Ringerikes Blad burde presentert saken på denne måten. En sak har flere sider, sier han.

Skjelbostad har selv tatt kontakt med lærer på Jevnaker ungdomsskole og sagt at han er totalt uenig i innholdet i brevet. Han har også lagt ut en post på Facebook hvor han skal ha fått mye støtte. Skjelbostad tror derfor det er forskjellig hvordan elevene og foreldrene har opplevd hjemmeskolen.


– Lært mye likevel

– Men er det ikke et viktig poeng at elevene skal få så mye som mulig av den undervisninga de ellers ville fått?

– Jeg har et annet fokus. I denne tiden har vi lært mye om hvor skjørt livet er, og vi har lært mye om oss selv og hva som skjer med oss i spesielle situasjoner. Det er langt viktigere enn om man har gått glipp av to uker med spanske gloser som man uansett ikke får brukt på tur i sommer. Jeg tror elevene har lært mer i denne perioden, men om litt andre ting enn om de hadde vært på skolen, sier han.

Skjelbostad understreker at han ikke vil kritisere noen. Hans lille innvending er at han for sin del gjerne skulle sett at elevene fikk flere uteoppgaver og hadde mindre undervisning og oppgaver ved skjermen.