Arafat satte i gang en falsk historie, en falsk propaganda som har spist om seg og blitt en «sann fortelling».

Denne fortellingen har vært gjentatt år etter år i vårt samfunn, og påvirket den oppvoksende slekt, slik hjernevasking foregår.

LES OGSÅ: Okkupasjon i Palestina og Ukraina er samme sak | Palestinakomiteen

Må ikke gjentas

Tenk, holocaust burde være en advarsel og vekkerklokke, vi må ikke gjenta de samme feil. Israel er det eneste demokratiet i Midtøsten, er omringet av Araberstater som har mer enn nok territorium, Israel er på størrelse med Telemark fylke og de må kjempe mot raketter og terrorangrep.

Israel har i 70 år vært gjenstand for falsk propaganda, det har selvsagt skapt disse holdningene vi nå ser imot Israel. I disse dager ser vi også at propagandakrig foregår i utpreget skala, i vårt nærområde.

Les også

Okkupasjon i Palestina og Ukraina er samme sak | Palestinakomiteen

Vi ser hvor utrolig det er at løgnpropaganda aksepteres og spres, og vi konstaterer at de har samme ideologiske samfunnsmønstre. Det er alvorlig at regimer og grupper ikke er interessert i å holde seg til sannhet, men velger det som ligger en nærmest.

Løgnpropaganda

Palestinerne ønsker ikke fred, de ser at løgnpropaganen har stor virkning på sikt, i deres ønske om å tilegne seg hele Israel, noe de snakker helt åpent om.

Les også

Smakløst innlegg om Israel og Russlands invasjon i Ukraina | Arnulf Daniloff

Når nå norske prester og personer på Stortinget kjøper palestinernes propagandere, har vi virkelig kommet langt med å sluke løgn og usannheter.

Folk må reagere, det kan være oss som blir utsatt for løgnpropaganda i neste omgang.