Gå til sidens hovedinnhold

På vakt i 125 år

I år er det 125 år siden Sanitetskvinnene for første gang sydde syke- og nødmateriell i tilfelle krig mot Sverige. Siden har Sanitetskvinnene vært på vakt i ulykker, kriser, katastrofer, pandemier og for et tryggere lokalsamfunn, for deg og meg.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

N.K.S. Viken-Vest, tidligere Buskerud har 30 lokalforeninger og 1947 medlemmer over hele fylket. Fra Viker på Ringerike, via Nesbyen, Hallingdal, Kongsbergregionen og ned til Drammen og Lier.

Alle ting starter i det små. Historien om Norges eldste og største kvinnelige sivile beredskapsorganisasjon startet onsdag 26. februar i 1896.

Dette året var det spesielt to temaer folk var opptatt av her til lands: Ville Fridtjof Nansen og «Fram» nå Nordpolen, og hva skulle til for at Norge kunne bli en selvstendig nasjon.

Skulle friheten koste oss en krig måtte soldatene sikres materiell til sårstell, samt varme klær. Fire driftige kvinner tok saken i egne hender. Når onsdagskvelden var omme hadde Margrethe Vullum, Pylle Horst og Cecilie Thoresen Krogh, med Fredrikke Marie Qvam i spissen stiftet Norske Kvinners Sanitetsforening.

Unionsoppløsningen gikk fredelig for seg, men over hele landet rådet det elendige sanitære forhold. Fattigdom, mangel på hygiene og mangel på viktig kunnskap om blant annet smittevern gjorde at folk led og tuberkulosen herjet. Ny kamp ventet.

På rekke og rad ble det bygget institusjoner. Under Kløveren ble det etablert tilbud for tuberkulosepasienter, hjem for barn med cerebral parese og personer med demens, folkebad og revmatismesykehus. Ferieleir ga bleke bybarn roser i kinnene.
Hele 7000 sykepleiere har stolt båret Kløvermerket som viser at de er utdannet ved en av N.K.S. sine sykepleierskoler, som ble opprettet så tidlig som i 1898.

Byggingen av velferdssamfunnet ga resultater. Dagens helsestasjoner er et direkte resultat av kontrollstasjoner for mor og barn, opprettet av Sanitetskvinnene allerede i 1914.

Takket være helsestasjoner er kvinners helse knyttet til svangerskap og fødsel godt ivaretatt, men kvinnehelse for øvrig fortsatt er ett stebarn innen forskning.

Likestilling handler også om like helsetjenester. Kvinners helse har fortsatt lavere status i forskningsmiljøer. Tallenes tale er tydelig; Av 89.000 norske medisinske forskningsartikler publisert fra år 2000, handlet kun 1854 om kvinners helse, viser tall fra 2019.
Derfor har Sanitetskvinnene en egen forskningsstrategi under tittelen «Fra vugge til grav» – for å sette kvinners helse på dagsorden.
I anledning jubileumsåret er det bevilget 25 millioner til forskning på sykdommer for å finne årsaken til at kvinner lider, og blir feildiagnostiserte.
Er du en av dem som alltid kjøper fastelavnsriset med kløvermerket, er du en av dem som har bidratt til denne jubileumsgaven.

12. mars i fjor våknet Norge til et liv med de strengeste restriksjoner for landets innbyggere i fredstid. Over natten befant vi oss i et nedstengt land. Igjen handlet det om behov for smittevernutstyr, tydelig informasjon og distribusjon av mat og medisiner – enten til de som ikke kunne gå ut, eller til helsepersonell på jobb.

Gjennom organisasjonens inkluderingsarbeid ble det laget informasjonsvideoer og råd om korona og smittevern på flere forskjellige språk. Likhet handler om at alle skal med.

Når krisen rammer blir selv de små ting store. Sårbare familier har fått en oppmuntring i en krevende hverdag, i form av velfylte handleposer med matvarer og søte overraskelser.

For å dekke behovet for myndighetenes råd og anbefalinger inngikk Sanitetskvinnene sammen med Nasjonalforeningen for folkehelsen et samarbeid med Helsedirektoratet og etablerte Frivillighetens koronatelefon. Samtaler med 6500 bekymrede personer bekreftet behovet.
Når sykehjem trenger besøksverter, eller kommunen trenger bistand til massevaksinasjoner, ringer telefonen hos Sanitetskvinnene.

For å møte krevende unntakstilstander, handler det om å være forberedt.
I løpet av noen timer kan over 3 000 medlemmer av Sanitetskvinnenesomsorgsberedskapsgrupper stille til tjeneste når alarmen går.

Redningsmannskaper befinner seg ofte i ekstreme situasjoner. Naturkatastrofen i Gjerdrum er et eksempel på hvor viktig det er at disse blir ivaretatt gjennom profesjonell forpleining. Mat og omsorg er førstehjelp for hjelperne.

Sanitetskvinnene har sørget for viktige kapitler på veien til velferdssamfunnet, men de kom ikke med i historiebøkene. Ifølge professor Frank Aarebrot var det disse kvinnene som sikret grunnlaget for sosiale reformer, for eksempel barnetrygden.
Dette er årsaken til at 40 000 stolte Sanitetskvinner står på vakt for lokalmiljøet over hele landet.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.