Etter at KS2-rapporten ble kjent i mediene er det mange som har ytret seg om framtiden til Ringeriksbanen. Venstre vil for eksempel se på nytt trasévalg, mens MDG ønsker faktisk å skrote hele prosjektet. Til oppklaring er KS2 en ekstern kvalitetssikringsrapport av Ringeriksbanen/E-16.

Hovedkonklusjonen i rapporten er at de anbefaler en investeringsbeslutning av Ringeriksbanen. Det er godt nytt for regionen vår og det er godt nytt for snarlig byggestart av prosjektet.

Står bak vedtak som er fattet

For Senterpartiet er det viktig å stå bak de vedtak som allerede er gjort i denne saken.

I 2013 la Senterpartiets daværende samferdselsminister Marit Arnstad fram tidenes mest ambisiøse NTP. Byggestart for Ringeriksbanen og ny E16 skulle skje i 2019.

Problemet som oppsto var at vi fikk en ny regjering, som var med glad i å spise kake enn å bygge bane.

I 2017 hevdet Per Olaf Lundteigen at kakespisingen bare var et valgkampstunt foran det kommende kommunevalget. I dag kan vi nok alle være enige om at Lundteigen fikk rett i sine antakelser.

Byggestarten skjøvet flere ganger

Vedtaket om byggestart i 2019 er skjøvet på flere ganger siden 2013 og nå står hele prosjektet i fare for ikke å bli prioritert i den kommende NTP.

Det er fordi dagens sittende regjering ikke evner å prioritere nok penger for å realisere prosjektet!

For vi kunne jo i det lengste håpet at det ble vedtatt nok penger over statsbudsjettet til å fatte en investeringsbeslutning til våren. De som håpet på gode nyheter for Ringeriksbanen ble nok skuffet.

Det er lite forutsigbarhet i det dagens regjering foretar seg innen samferdsel. Uforutsigbarheten fra regjeringen rammer de som bor ved prosjektet mest, fordi de må leve i en uvisse om når og hvor banen kommer. De sitter praktisk talt sjakk matt på boligmarkedet og er prisgitt et endelig vedtak om byggestart.

Senterpartiet mener Ringeriksbanen er et nasjonalt viktig prosjekt, fordi det vil få ned reisetiden mellom øst og vest drastisk. Kanskje så mye at vi på sikt kan redusere antall flyruter mellom Bergen og Oslo. Det er god miljøpolitikk.

Prosjektet er viktig lokalt for å videreutvikle regionen som en attraktiv bo og arbeidsregion. Derfor er det et viktig distriktspolitisk prosjekt, som vil utvikle hele Ringerike og bidra til at regionen blir mer attraktiv for etablering av nye næringer.

Senterpartiet ser på prosjektet som en mulighet for å åpne nye boområder en halvtime unna en hardt presset hovedstad. En opprustning av Bergensbanen vil gi mer enn 900.000 flere passasjerer årlig, samtidig som opprustningen av Bergensbanen vil gi distriktsområder som Hallingdal enorme vekstmuligheter innenfor reiselivet. Sp mener prosjektet vil skape et nasjonalt og regionalt løft for verdiskapning og sysselsetting.

I Senterpartiet står vi på at prosjektet skal få en byggestart innen 2021. Vi mener det er realistisk å komme i gang med byggestart 2021, og i vårt alternative budsjett økte vi bevilgningen med 130 millioner fra regjeringen til prosjektet.

Tiden er nå inne for å prioritere Ringeriksbanen!