Gå til sidens hovedinnhold

Overskudd er tegn på dårlig styring | Einar Zwaig

– Målet for god økonomistyring er ikke mest mulig overskudd, men å gå i balanse.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ringerike Høyre (ved Nils Helle) roser her i spalten administrasjon og politikere for god økonomistyring.

Jeg er helt uenig: Årets melding om overskudd på 34 millioner kroner er igjen tegn på dårlig styring.

Overskridelser?

Hvert eneste år får politikerne gjennom rapporter utover året høre hvor store overskridelser, det såkalte merforbruket er; at vi ligger an til 50-100 millione kroner i underskudd – og at innskrenkninger og sparing er nødvendig.

Så når regnskapet foreligger i februar, er overskuddet på titalls millioner.

Les også

God økonomistyring i Ringerike | Nils Helle (H)

Er det tilfeldige hendelser, for eksempel nå på grunn av korona-tilskudd, som Helle og rådmannen skriver?

Feilrapporteringer

Jeg påstår at det er systematisk feilrapportering gjennom året. Med mine 20 år i lokalpolitikken, vet jeg at det samme skjer hvert år! Og for den som leser andre lokalaviser: Akkurat det samme skjer i andre kommuner!

Jeg tror dette er regjeringsbyråkratiets system for å tøyle kommunenes pengebruk. Deres modell for å beregne budsjettbalansen gjennom året er systematisk feil!

Målet for god økonomistyring er ikke mest mulig overskudd, men å gå i balanse. Et stort overskudd betyr at folk ikke har fått så gode tjenester som økonomien egentlig skulle tilsi.

Går glipp av tjenester

Et stort overskudd betyr at mange har gått glipp av tjenester de kunne ha fått!

Når Helle påstår at tjenestene er gode, så kommer det an på ståsted. Hvis han vurderer tjenestene sammenlignet med feriebesøk i Thailand, så er mange tjenester gode.

Hvis han sammenligner med slik det kunne ha vært, med 34 millioner kroner mer, ja da er de dårlige – pragmatisk forutsatt at jo mer penger, dess bedre tjenester. Dette i motsetning til det mantra man får inntrykk av fra Høyre, nemlig at jo mindre penger, dess smartere må vi gi tjenestene.

Tjenestene burde vært bedre

Jeg er ikke økonom, men jeg vet ett og annet om tilstandene i omsorgssektoren.

Det er det mange i denne sektoren, både brukere, ansatte og pårørende, som kjenner på kroppen at tjenestene burde vært bedre.

Her kunne det uten problem vært brukt både 34 millioner kroner og mer, uten å ha sløst – mens administrasjonens forslag i stedet er å fjerne flere titalls ansatte.

Kommentarer til denne saken