DRAMMEN: I 2009 ble den da 24 år gamle mannen dømt til sju års forvaring for voldtektsforsøk, vold og trusler.

Blant annet hadde han brutt seg inn på et avlukke ved et solstudio på Strømmen Storsenter, og forsøkt å voldta en kvinne som lå og solte seg. Kvinnen reddet seg unna ved å løpe ut naken ut av lokalet. Kort tid før prøvde mannen seg på en annen ung kvinne rett utenfor solstudioet, men to venninner fikk stoppet ham.

Like etter knuste han et vindu i en forretning på Strømmen og ropte at han ville ha «hjelp av politiet til å få tak over hodet og fire måltider mat om dagen», ifølge Romerikes Blad.

40 tilfeller av uønsket adferd

Mannen fikk det han ba om. Han ble fengslet, men ble plassert på psykiatrisk sykehus under varetektsperioden. I de 15 månedene han var på det psykiatriske sykehuset ble det registrert 40 tilfeller av uønsket seksuell adferd mot kvinner, og 15 tilfeller av trusler og vold på ham.

De sakkyndige mente at mannen hadde total mangel på empati og vurderte ham som «vedvarende farlig for kvinner».

– Gjentakelsesfaren er nær 100 prosent, konkluderte de sakkyndige. De mente han var tilregnelig, men hadde en lettere utviklingshemming og en utviklingsforstyrrelse.

På grunn av den høye gjentakelsesfaren ble han dømt til forvaring. Det betyr at straffen kan forlenges hvis det fortsatt er fare for gjentakelse.

Etter at dommen var rettskraftig ble han overført til Ila fengsel. Der skal han ha fortsatt den uønskede adferden, med blant annet sjikanering av kvinner og knusing av inventar. Fengselet registrerte i løpet av ni måneder 25–30 tilfeller av uønsket adferd.

Fengslet ønsket prøveløslatelse

Oppførselen i fengselet gjorde at Kriminalomsorgen i 2010 gikk til retten og ba om prøveløslatelse. De ønsket at mannen i stedet oppholdt seg i en døgnbemannet institusjon med strenge restriksjoner – om nødvendig med tvang.

I retten la de fram et opplegg hvor han skulle bo i en omsorgsbolig i drammensdistriktet med to ansatte som fulgte ham døgnet rundt. Omsorgsboligen skulle ha låste dører og alarm på dører og vinduer.

Under rettssaken advarte fagfolk mot å la ham være alene med kvinner, og at han fikk permisjon alene. De advarte også mot å senke skuldrene i perioder det så ut til å gå greit. Ifølge fagfolk kunne han bruke enhver situasjon til å prøve seg.

Mannen fikk ikke sagt hva han mente om opplegget. Han skal ha kastet en vannkaraffel mot aktor og en meddommer, og veltet en pult i retten. Oppførselen gjorde at han ble kastet ut fra rettssalen.

Retten mente opplegget vernet samfunnet godt nok mot den farlige mannen, og i 2010 ble han flyttet til omsorgsboligen i et boligstrøk i drammensdistriktet. På institusjonen bodde det fem andre mennesker, men ingen kvinner.

Tente på rommet sitt

Mannen bodde på institusjonen fram til oktober 2017. Da skal han ha tent på rommet sitt ved å plassere papir, klær og dyne på en skumgummimadrass, dynket med parfyme og tente på.

Brannen spredde seg raskt og førte til massive skader på hovedetasjen i omsorgsboligen. I tillegg til tiltalte oppholdt fem beboere og fem ansatte seg i boligen.

En av de andre beboerne satt i rullestol, og samtlige skal ha vært så hjelpetrengende at de måtte få hjelp til å evakuere.

En ansatt forsøkte å slukke brannen, men måtte gi opp. Hans innsats begrenset imidlertid spredningen, slik at alle rakk å redde seg ut.

Den nå 34 år gamle mannen ble tiltalt for å ha forårsaket brann som lett kunne medført tap av menneskeliv og grovt skadeverk. I desember møtte han i Drammen tingrett.

Der forklarte han at han tente på fordi han ville tilbake til fengslet. Hvis han tente på trodde han at han skulle komme tilbake i fengsel.

At de andre på institusjonen kunne dø så han på som ønskelig. Da ville han lettere bli overført til fengsel, ifølge dommen.

 

– Som et enmannsfengsel

Aktor, statsadvokat Kristin Røhne, ba om fortsatt forvaring, men at han ble værende på en døgnbemannet institusjon.

– Han har ikke noe i et fengsel å gjøre. Det fungerer ikke for noen, sier Røhne.

Han kan heller ikke plasseres i psykiatrisk institusjon fordi han er vurdert som tilregnelig og ikke skal være psykisk syk.

Retten er ikke i tvil om at 34-åringen skal dømmes til forvaring.

– Tiltalte er i høyrisikogruppen for nye alvorlige straffbare handlinger, skriver dommeren. Ifølge de sakkyndige har det ikke vært noen bedring i tilstanden hans, heller en forsterkning.

Tingretten dømmer mannen til forvaring på døgnbemannet institusjon i fem nye år. I dommen ilegges han fortsatt svært strenge vilkår.

– Er dette trygt nok?

– Ja, han sitter i prinsippet i et enmannsfengsel. Han har tettere oppfølging enn i et fengsel, sier Røhne.

Mannen bor ikke lenger på institusjonen han tente på. Han er flyttet til en annen institusjon i drammensdistriktet.

34-åringen forsvares av advokat Petter Nistad Simonsen. Han sier at hans klient har godtatt dommen, men utover det har han ingen kommentar.