En skulle tro det var bred politisk enighet om å iverksette tiltak mot mobbing.

Da fylkestinget før sommeren behandlet nye ordensregler ved de videregående skolene, hadde fylkestinget i Viken muligheten.

Men flertallet med Arbeiderpartiet i spissen grep den ikke. Det er synd. Først og fremst for dem som ikke har det godt på skolen.

LES OGSÅ: Kari-Anne (17) gikk til sak mot Ringerike kommune: – Nå er rettssaken avlyst

Samlet driver Viken fylkeskommune 58 videregående skoler. Tilstandsrapporten for de videregående skolene i Viken, som ble behandlet tidligere i år, viser at det ved enkelte skoler kan være store endringer i mobbing fra år til år.

For mye mobbing

Hovedbildet er at det er for mye mobbing og ingen grunn til å være fornøyd med det som er avdekket.

I Viken vil anslagsvis over 2.000 elever, i løpet av skoleåret de nå skal i gang med, kunne rapportere om at de har blitt mobbet. I tidligere Buskerud lå andelen av elever som rapporterte å bli mobbet på 3,9 prosent i skoleåret 2018- 19.

I tidligere Østfold rapporterte 5,0 prosent å bli mobbet, mens det i tidligere Akershus var 5,1 prosent av elevene som oppga å bli mobbet. Det er elevene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene som i størst grad oppgir å bli mobbet på skolen. Det trengs å ta kraftig tak i dette.

Egen handlingsplan

I møtet i fylkestinget før sommerferien fremmet Lavrans Kierulf fra Frp forslag om at fylkesrådet skulle utarbeide en egen handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd blant ungdom.

Les også

Nei, mitt barn mobber ikke | Jim Gallagher

Jeg stemte for, men han fikk bare 39 stemmer for sitt forslag (H, Frp, KrF, V, FNB og PP). Partier som Arbeiderpartiet, SV, MDG, Senterpartiet og Rødt stemte imot og så tydeligvis ikke hensikten med noen handlingsplan. Synd for de anslagsvis over 2.000 elevene som vil mobbes i det skoleåret vi nå tar fatt på.

Det var bare oss i opposisjonen som var så opptatt av de elevene som blir mobbet, at vi ville igangsette et spesielt arbeid for at de skal bli færrest mulig.

For en seier!

Nå vil sikkert de som stemte imot, og gikk seirende ut av avstemningen, forsøke å bortforklare sin stemmegivning.

Det er imidlertid et faktum at de stemte mot forslaget om en handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd blant ungdom og vant avstemningen. For en seier.