Til denne konserten har han valgt ut et knippe protestviser der krig og fred er naturlige temaer. Kan hende blir det også gjenhør med et par av visene som oppsto før avstemmingen om norsk EU-medlemskap i 1972. Gratis inngang. Kaffe og vafler fås kjøpt.

Ove Reidar Venås (født 1952) regner seg som kongsberggutt, men har bodd i Ringerike kommune siden han kom til Tyristrand som lærer høsten 1976.

Interessen for visesang, både på norsk og engelsk kom allerede i 14-15-årsalderen, og 16 år gammel satt han i interimsstyret som forberedte dannelsen av Kongsberg Viseklubb som i mange tiår, og helt fram til var tid, har vært en kulturell kraft i sølvbyen.

I de årene Ove Reidar jobbet som lærer, var han tidvis ute med gitaren og underholdt i lag og foreninger. Midt på 1980-tallet var han også omreisende dansemusiker i helgene med prosjektet «Oves Enmannsorkester». Denne karrieren la han på is etter at han fra januar 1987 begynte som programleder, reporter og journalist i Ringerikes Blads nærradio, det populære programmet Radioavisen, som da hadde Kåre Norli som redaktør.

Senere begynte han som skrivende journalist i lokalavisen og ble der i over 30 år. I årene som journalist holdt visesangeren Ove Reidar en lav profil, bortsett fra at han i flere år var trubadur under De Tørste Kamelers og Bryggerikjellerens ølfestival.
I nyere tid har han deltatt flere ganger på «Åpen mikrofon»- arrangementer som Fritt Fram i Kultursenteret og Eget på Eger og Jamkveld på Gledeshuset.