Da samferdselsminister Jon-Ivar Nygård begrunnet oppsplittingen av Ringeriksbanen og E16 i to prosjekter, pekte han på at Nye Veier hadde kommet til at gevinsten ved et fellesprosjekt ikke var så stor som tidligere antatt.

Dette reagerte ordførerne i Ringerike- og Modum-regionene på, og de stilte spørsmål ved tallgrunnlaget for dette. Avisa Hallingdølen har sendt samme spørsmål til Samferdselsdepartementet, og nå har avisen fått et svar fra statssekretær Johan Vasara, på vegne av statsråden.

HER ER LESERINNLEGGET FRA ORDFØRERNE: Støre - din samferdselsminister fører folk bak lyset | ordførere

Svaret fra statsråden

Her er svaret, slik Hallingdølen gjengir det:

– Det blir i denne samanhengen ikkje vist til ein spesifikk gjennomgang, men til arbeidet NVAS (Nye Veier red. anm) har gjort med å vurdere potensialet for innsparingar gjennom optimalisering og forenkling av infrastrukturløysingane etter at dei overtok fellesprosjektet frå Bane Nor. Samfunnsøkonomisk viser det seg derimot at eit fellesprosjekt ikkje er like fordelaktig som ein hadde håpt. Før regjeringa ser på eventuelle alternativ framover er det viktig at Bane NOR og Nye Veier først får tid til å vurdere prosjekta som ein del av sine porteføljar.

– Upresist i beste fall

Hallingdals-avisa har bedt seniorrådgiver Knut Arne Gurigard i Regionrådet for Hallingdal om en kommentar. Her er svaret han har gitt dem:

– Svaret er i beste fall upresist. Eg har aldri sett noko om kva som var «håpt» i forhold til samfunnsøkonomi. Dette må i så fall talfestast, kva krav og forventningar som er stilt frå Samferdselsdepartementet til Nye Veier når det gjeld samfunnsnytte. Samferdselsdepartementet må faktisk kunne vise til noko meir handfast enn «arbeidet som er gjort», sier han til avisen.

Gurigard legger til:

– Dette er ikkje truverdig. Eg hadde trudd dei hadde noko meir å fare med.