De siste ukene har vi sett hvordan aggressiv ordbruk fra USAs president ga næring til voldelige krefter som førte til at flere mennesker døde. Så kom kontrasten, alle ordene om forsoning og håp ved innsettelse av president Biden.

Egentlig er dette velkjent. Ord kan skape!

Tenk på din egen erfaring hvordan negative og dømmende ord kan kverne i sinn og tanke og gjøre dagen din sår og vond. «Vennlige ord er dryppende honning, søte for sjelen og sunne for kroppen», sier en vis mann i gammel tid.

Såmannssøndag

Denne helgen feirer vi Såmannssøndag i kirkene. Bibelen og bibelselskapet står i fokus. Kanskje forekommer det deg at bibelordet virker tørt og utilgjengelig.

Som guttunge var jeg forundret over at det tørre kornet far tømte opp i såmaskinen kunne bli til noe!

Men sådd ut i jord med sol og regn ble det sannelig noe! Slik også med Ordet fra Gud.

Det har dynamisk og livsforvandlende kraft når det gis rom i hjertet ved å høre, tenke, samtale og be. Om du ikke gir Ordet oppmerksomhet og rom i ditt sinn forblir det utilgjengelig.

Det kryr av digitale muligheter

Bruk anledningen nå hvor det kryr av digitale muligheter til å gå i kirken hjemme i godstolen din.

Da kan du få lyst til å styre skrittene til et kirkerom når dørene igjen åpnes.

En av Jesu venner, Johannes, forteller at Ordet fra Gud er legemliggjort i Jesus Kristus, sant menneske og sann Gud. Når du lar bibelen få plass i tankene dine vil du kunne kjenne at den gode Jesus blir virkelig for deg, og en tro spirer fram og vokser.

En av tekstene kommende søndag er fra et brev skrevet til mennesker i en verdensby: «Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner?» Romerbrevet kap. 10, vers 14.

Gi rom for det du nå har lest og som jeg har forkynt deg!