Minnesteinen ble reist av ingeniørsoldatene selv ved egen innsats gjennom medlemmer av Ingeniøroffiserenes Forening, Ingeniørvåpnets Befalslag og Ingeniørvåpnets soldatforening. 47 navn er inngravert i steinen og beretter om ingeniøroffiserer, -befal og -soldater som falt under krigen.

Beretningen forteller at det ved kong Haakon 7s avduking var et stort antall inviterte fra militære og sivile myndigheter møtt fram. De falnes pårørende var innbudt og mange var til stede. Ingeniørsoldater, representanter fra andre norske militære avdelinger, Heimevern og lotter, Ingeniørvåpnets soldatforening og andre norske, danske og svenske soldatforeninger var stilt opp til parade. Divisjonsmusikken spilte.
Etter at kong Haakon hadde avduket steinen, ble det lagt ned blomster og Ingeniørregimentet overtok minnesmerket. «Ja vi elsker» klang utover paradeplassen. Den stemningsfulle og minnerike tilstelningen ble avsluttet med en defilering av deltakende avdelinger.

Siden den gang har det vært mange samlinger og høytideligheter ved minnesteinen for å hedre de som helt og fullt tok konsekvensen av den plikt de som krigsmenn hadde påtatt seg.

I de senere årene har Stiftelsen Ingeniørsoldaten Hvalsmoen (STINGHVAL) hvert år i juni måned arrangert minnehøytidelighet for å minnes unionsoppløsningen fra Sverige 7. juni 1905 og hedre ingeniørsoldatene som falt under krigen.
75-årsmarkering for krigens slutt var planlagt 3. juni i år, men måtte annulleres på grunn av korona-epidemien. Alternativ markering er planlagt i juni 2021.

Om minnesteinen har vært vedlikeholdt siden avdukingen i 1946, er ukjent. I alle fall var den nå overgrodd og mange navn utydelige. Behov for vedlikehold og renovering var stort. Etter en henvendelse til Sparebankstiftelsen Ringerikes daglige leder Runar Krokvik, ble inntil kr 25.000,- stilt til rådighet. Hønefoss Steinhuggeri v/Geir Fyrand tok på seg oppdraget og fullførte jobben, et meget bra stykke arbeid.

Minnesteinen ble av involverte parter inspisert og godkjent med god margin 22. september, nøyaktig 74 år etter at den ble avduket av kong Haakon 7. Leder for Ingeniørvåpnets Soldatforening, Johan Asmundvaag benyttet anledningen til å takke Sparebankstiftelsen Ringerike for bidraget og Geir Fyrand for profesjonelt utført arbeid.

Da som nå, er det et verdig og flott minnesmerke over Ingeniørvåpnets falne i 2. verdenskrig.