Kostnadene morselskapet har for å produsere 1 kw, er vel 2-3 øre.

Så skal Føie betale kr 1,60 ++ i erstatning for det som forsvinner i overføringen, 66 millioner i 2022.

Er det bukken som passer havresekken?

Og ikke nok med det, så skal vi være med å betale fordringene de ikke klarer å inndrive. Ei hel side prate prate i RB. Ble vi klokere av det?

Med sine lønninger burde vi, kundene, være mer trygge. Kanskje utestående fordringer blir mindre med mindre grådighet.