Ringerike kommune har som kjent ikke definert seg som en reiselivskommune, litt flåsete sagt betyr dette at kommunen ikke ønsker turister!

Ringerike er antakelig en av kommunene i Norge som har flest turister på gjennomreise, med tanke på all ferie og fritidsreisende langs E16 og Rv7. Disse anser da kommunen som uønsket!

Er det da slik at alle som er avhengig av denne trafikken, også er uønsket for kommunen? Vi snakker da om så å si all varehandel, spisesteder, bensinstasjoner og andre servicebedrifter!

Det kunne vært interessant å høre hva politikerne i kommunen mener om dette.