Onsdag 12. januar klokken 12 tester Sivilforsvaret tyfonene, også kalt flyalarm. Det er altså signalet «Viktig melding – søk informasjon».

Signalet betyr at man skal søke informasjon på for eksempel radio, TV, i aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier, og det er rutine at varslingsanleggene testes fast i januar og juni hvert år.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for angrep, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Rundt om i landet er det omtrent 1.250 tyfoner som skal varsle befolkningen ved akutt fare.