For et par år tilbake var det stor tro på at en kunne få oppstart i år, men det skjedde ikke. De siste månedene har det gang på gang kommet signaler om at alt og alle store prosjekter i Norge må vurderes på ny. Det er krig, det er strømkrise og det er en økonomi som er ute av kontroll.

For få dager siden kom det et uvanlig kraftig initiativ fra Ap-ordførere i Ringeriksregionen og Hallingdal.

– Vi har de siste ukene mottatt foruroligende informasjon fra kilder som står Regjeringen nær, om at dere nå seriøst vurderer å skrinlegge byggingen av Ringeriksbanen – eller utsette prosjektet på ubestemt tid. Kan du avkrefte at dette er tilfelle?, skriver ordførerne i brevet som er stilet til samferdselsminister Jon Ivar Nygård.

De har foreløpig ikke fått svar.

Våre forsøk på å finne ut hvem disse kildene er har vi dessverre ikke lyktes med. Dersom det sysles med slike tanker, burde det komme fram slik at det kan debatteres i åpent lende.

Klar melding

Fredag var statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre invitert til Ringerike og Treklyngen. Morten Lafton (ordfører, Jevnaker) og Kirsten Orebråten (ordfører, Ringerike) la ikke skjul på at deres ambisjon var å komme med klar melding til regjeringen om at nå må det komme en avklaring.

– Det er satset milliarder i Ringerike – etter oppdrag fra tidligere regjering i 2015. For å få til industrieventyret dere har hørt om i dag så må infrastrukturen på plass. Regjeringen sier at det i ny NTP skal være en sammenheng mellom næring, grønt skifte og transport. Da er forkortelse av Bergensbanen et svært viktig bidrag for å få de grønne investeringene her på Hønefoss. Ny vei og bane må på plass, uttalte Jevnaker-ordfører Morten Lafton.

Ingen klare svar

Så var det egentlig klare svar å få i møtet det var knyttet så store forventninger til?

Nei, må vi vel praktisk talt si. Om vi ikke skal være så ufine at vi kaller svarene svada – så var det likevel nada. Eller ingenting, på godt norsk.

SE INTERVJUET MED STØRE HER:

– Ringeriksbanen er på dagsorden, og det gjøres godt arbeid rundt vei og bane. Vi gjennomgår hele samferdselsporteføljen på grunn av presset økonomi og høy temperatur. Vi skal holde igjen så vi ikke får renteoppgang som rammer familienes økonomi. Vi må øke forsvarsbudsjettet på grunn av krig i Ukraina, svarte Støre – et svar vi har hørt lignende varianter av i flere måneder.

Han vil ikke gå inn på noen tidsplan for når en kan forvente svar på om Ringeriksbanen utsettes eller skrinlegges.

Det skal komme avklaring før 2024, men Støre avviser å svare på spørsmål om tid for byggestart – og spekulasjoner rundt om det er aktuelt å droppe bane og kun bygge vei.

– Ingen kommentar, er hans eneste svar på denne type spørsmål.

Håper fortsatt

For Treklyngens del vil vi likevel tro at møtet hadde stor verdi. Så stor at næringsministeren gjerne kommer tilbake for å høre mer om hva en fra politisk side kan gjøre for å få fart på investeringene.

For den som håpet på et klarere svar om Ringeriksbanen så vil vi si at møtet fredag brakte «intet nytt». Det er fortsatt grunn til bekymring for framdrift, og tidspunkt for byggestart virker kanskje fjernere enn på lenge. En får en følelse av at vi skal forberedes på skuffelse.

Støre argumenterer med at alle er tjent med at en ser helhetlig på landets økonomi. Det er en logikk i det. Men fra vår landsdel er det vanskelig å forstå at å kutte reisetida med en time mellom våre to største byer er annet enn en «no-brainer».

Vi håper fortsatt, og vil utfordre regjeringen til å satse på forkortelse av Bergensbanen.

Altså Ringeriksbanen, som vi gjerne kaller den i våre trakter. Å utsette kan få svært negative konsekvenser, og vil stanse en utvikling som er godt i gang. Ja, nesten på skinner.