Gå til sidens hovedinnhold

Om demokrati, roller og fakta | Terje Dahlen

– I forbindelse med høringen av forslaget til reguleringsplan for Lloyds marked har det blitt satt spørsmålstegn ved prosessen som nå gjennomføres.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Da kan det være nyttig med litt faktaopplysning om både prosess og roller.

For det første; det er kommunen som er ansvarlig for prosessen fra en reguleringsplan har vært til førstegangs behandling, ikke Tronrud Eiendom.

Det er kommunen som kunngjør og legger ut planen til offentlig ettersyn. Videre er det kommunen som behandler innkomne innspill til planen og vurderer disse, før de legges frem til endelig behandling og vedtak i kommunestyret.

LES OGSÅ: Åpent brev til rådmann og ordfører i Ringerike kommune

Seks uker

Alle planer har etter plan og bygningsloven seks ukers høringsfrist fra kunngjøring, noe det er vanlig praksis å følge.

Seks uker bør også være rimelig god tid for dem som ønsker å ha meninger om planforslaget som er fremmet. Problemstillingene har vært kjent og debattert over lang tid allerede.

I denne saken har formannskapet, i tillegg til ordinær prosess, bedt tiltakshaver om følgende:

Tronrud Eiendom tilrettelegger for bred medvirkning og dialog med allmennheten mens planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i god tid før høringsfristen - med forutsetning om at smittevernreglene følges.

Dette har Tronrud Eiendom drøftet med kommunen, som har anbefalt å gjennomføre møter digitalt.

Smittevernregler

Primært var ønsket å gjennomføre det fysisk med de til enhver tid gjeldende smittevernregler, men det har altså ikke blitt anbefalt. Tronrud Eiendom vil gjennomføre to møter, samt være tilgjengelig for spørsmål og dialog i den nye ByLaben i Hønefoss.

Videre har jeg forstått at både arkitekten som har bistått i planarbeidet, samt representanter for dem som har vært tydelig kritiske til planene, er invitert til å redegjøre for sine syn.'

Les også

Åpent svar til rådmann Tore Isaksen i Ringerike kommune | Arne S. Sørland

I denne prosessen har Tronrud Eiendom, som medlem av RNF, bedt oss om å bistå for at dette skal bli best mulig. Det gjør vi selvfølgelig.

Hva skal det medvirkes om?

For det første er det viktig å være klar på hva saken dreier seg om. En grunneier, i dette tilfellet Tronrud Eiendom, har fremmet et planforslag i tråd med overordnede føringer og Områderegulering for Hønefoss.

Det er planforslaget til Tronrud Eiendom det skal tas stilling til. Det som nå er viktig, er at alle som ønsker å gi innspill får best mulig grunnlag for å gi disse. Dokumentasjonen finnes allerede tilgjengelig.

LES OGSÅ: Quo Vadis – sannhetens øyeblikk? | Øystein Teigre

Nå får alle som ønsker det muligheten til å stille spørsmål til tiltakshaver i full åpenhet og offentlighet og forberede sine innspill som de måtte ønske.

Næringsforeningens rolle er å legge til rette for at dette skal skje, og bidra til at all informasjon blir gitt, og at alle får anledning til å stille de spørsmål de ønsker og få forståelse og fakta nok til å gi gode og gjennomtenkte innspill. Det vil jeg mene bør være nyttig for alle.

Hvordan gi innspill

Innspill og forslag til endringer skal ikke gis til Tronrud Eiendom.

De må meddeles skriftlig til Ringerike kommune innen høringsfristens utløp.

Les også

Stian (35) går hardt ut mot høyhus-høringen: – Bidrar til mistenkeliggjøring

Deretter vil alle innspill bli sendt til Tronrud eiendom for kommentarer, før kommunens fagfolk gjør sine vurderinger og rådmannen gir en innstilling til kommunestyrets sluttbehandling av saken. Helt i tråd med alle andre planprosesser.

En interesseorganisasjon

Til slutt, la det ikke være tvil om følgende; RNF er en medlems- og interesseorganisasjon av og for næringslivet i Ringeriksregionen.

Vi er også tydelig på at vi heier på dem som vil satse og investere i vår region og løfte næringsaktiviteten.

Vi er altså ikke en nøytral part, og har heller aldri gitt inntrykk av å være det. Den rollen er det kommunen som skal ha.

Kommentarer til denne saken