Gå til sidens hovedinnhold

Om demokrati og beboere i Hole | Bjørn Geirr Harsson

– I et demokrati vil det ved beslutningstidspunktet være slik at flertallet avgjør hvilket forslag som blir gjeldende, skriver Bjørn Geirr Harsson.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Eva Bekkelund-Eriksen har et et innlegg i Ringerikes Blad, der hun påstår at et navngitt ektepar jobber for alle beboere i Hole, i motsetning til politikere og kommuneadministrasjon, som ifølge Bekkelund-Eriksen, ikke jobber for alle beboere i Hole.

Uten å være det bevisst, berører Bekkelund-Eriksen med sitt innlegg et helt sentralt prinsipp i demokratiet.

Alle kan uttale seg fritt

I det ideelle demokratiet har alle ytringsfrihet og kan uttale seg fritt, mens saker er til behandling.

Under saksgangen er det også viktig at alle sider blir belyst og at alle kommer til orde. Men på ett tidspunkt må man foreta en beslutning, for alternativet blir en evigvarende saksgang.

I et demokrati vil det ved beslutningstidspunktet være slik at flertallet avgjør hvilket forslag som blir gjeldende, og får dermed gjennomslag for sitt syn. I samme sak får man et mindretall som ikke får gjennomslag for sitt syn. Slik er grunnprinsippet i demokratiet.

Demokratiske prosesser

Fellesprosjektet FRE16 er et prosjekt som gjennom demokratiske prosesser har endt med at vei og jernbane skal gå gjennom Hole.

Og her kommer vi til det som har vekket min reaksjon. Blant de som representerer mindretallet, finnes det av og til noen som ikke forstår, eller vil forstå, at de er i mindretall.

Les også

Kåre og Kirsti Bech jobber for alle i Hole | Eva Bekkelund-Eriksen

De oppfatter ikke at det faktisk finnes et flertall som har en annen oppfatning enn dem.

Slike representanter fra mindretallet fortsetter gjerne diskusjonen som om ingen beslutning var tatt.

Kverulering

For mange blir den slags fortsettelse oppfattet som kverulering. Før demokratiske beslutninger tas, er «kverulantenes» meninger selvsagt berettiget, ja de er til og med ønsket.

Men i efterkant av et demokratisk gjennomført vedtak hører de egentlig ikke hjemme, selv om ytringsfriheten har sin fulle gyldighet.

Det virker som om Bekkelund-Eriksen ikke har forstått at hun representerer mindretallet, for hun argumenterer som om hun tilhører flertallet i vårt lokale demokrati.

Men dette er ikke måten demokratiet fungerer på.

Kommentarer til denne saken