Gå til sidens hovedinnhold

Om å bruke slegge i Kroksund | Ivar Gunnar Lia

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kåre Bech bruker i et av sine utallige innlegg for å stanse Ringeriksbanen tittelen «Om å sparke inn åpne dører i Kroksund».

Uttrykket er relatert til Steinsfjordens velferd og manglende utskifting av vann. Mer åpning må til, mener han.

Bech mener vannutskiftingen blir dårligere når brua for Ringeriksbanen bygges, til tross for at NIVA benekter dette.

LES OGSÅ: Kroksund er viktigste punkt på banen | Kåre Bech

Slegge-slag mot samme motstander

Ham om det, jeg vil heller snakke om hans bruk av slegge. For artikkelen om Steinsfjorden blir neppe den siste fra Bech. Den er bare ett av mange slegge-slag mot samme motstander.

Han finner nemlig fram til alle tenkelige varianter av problemer i sine bestrebelse for å stanse Bane NOR og Ringeriksbanen.

Les også

Steinsfjorden må reddes | Kai Hoddevik

Det blir for meg vanskelig å ta ham helt seriøst hver gang han bruker en hel side i lokalavisen for å bekjentgjøre en ny variant i motstandskampen.

Godt hjulpet av et fåtall medløpere, når noen spør hva han egentlig driver med.

Er grunneiere

Det eneste han aldri skriver om er, som jeg har sagt tidligere, er at han er grunneier der banen skal legges, og at han liker det dårlig.

Les også

Skal Steinsfjorden bli taperen i et skittent spill? | Magne Kvamme

Her kan leserne danne seg et bredere bilde av Kåre Bechs engasjement:

Denne oppramsingen av innvendinger er hentet fra Silingsrapporten fra juli 2015:
Kirsti og Kåre Bech peker der på følgende problemområder i sin protest (flere er levert fra familien):
– Henlegging av steinmasser (kan ikke ses å være behandlet).
– Stasjoner (videre stopp på strekningen Sandvika-Oslo).
– Ramsar (ingen avklaring med Ramsarkonvensjonen).
– Kart (kvaliteten er under enhver kritikk).
– Kulturminner (verneforhold; jordfast stein med helleristninger, eksisterende Kroksundbru).
– Mixopterus Kiæri (funnsted for en 428 millioner år gammel sjøskorpion mellom Thiistangen og Kroksund).
– Steinsfjorden (vannkvalitet, vannutskiftning, nye barrierer).
– Naturmangfoldloven (verneplan for vassdrag).
– Støy (mangelfull omtale).
– Valg av stasjonsplassering i Hole (Hvorfor Sundvollen framfor Vik?).
– Befolkningsgrunnlag og hensikten med Ringeriksbanen.
– Kostnader (underestimering).

I tredje siste og nest siste avsnitt glipper vel egentlig katta ut av sekken.

Han ser ingen hensikt med Ringeriksbanen, og i alle fall ikke stasjon på Sundvollen.

Mange ser muligheter

Det er tusenvis av mennesker som ser store muligheter når banen kommer.

Det gir flere arbeidsplasser, det gir muligheter til å fortsatt bo i vårt distrikt, selv om man tar jobb i Oslo-området, det gir regionen muligheter for å få nye innbyggere, og kommunene ser muligheter til styrket økonomi, noe de desperat trenger nå, spesielt etter at pandemien rev vekk en betydelig del av inntektsgrunnlaget.

Jeg kjenner til tilfeller der 27 av 30 elever som gikk sammen på gymnaset «forsvant» til andre distrikter. Det er også eksempel på hva vi egentlig snakker om.

Les også

Kåre Bech (80) gir ikke opp kampen: – Ringeriksbanen skal gå tvers gjennom eiendommen

Er det virkelig uten betydning? Dreier alt seg utelukkende om verneplaner og sjeldne sjøskorpioner?

Min utfordring til deg er følgende: Hvor er ditt øvrige samfunnsengasjement, hva med de menneskene som skal bo og leve i vårt distrikt?

Det tvinges mange andre til å tenke på. Tror du alt blir som det har vært – og at alle skal leve glade og lykkelige videre uansett?

Etter min mening en svært naiv og forenklet tenkemåte, ja på grensen til det selvsentrerte.

Alle tre lokalkommunene, fylkeskommunen, næringslivsorganisasjonene, LO, og så godt som alle politiske partier, lokalt og sentralt, er enige om viktigheten og ønsker gjennomføring raskest mulig, på mest mulig skånsom måte, selvsagt. Det ønsker alle.

Håper på svar

Jeg håper at du tar deg bryet med å svare, når du nå får slike spørsmål tilbake. Det er ikke helt lett å forstå et så ensidig fokus på det negative ved denne samferdsforbedringen.

Ville for eksempel banen vært OK, dersom stasjonen ble lagt på Vik? Ettersom du nevner akkurat dette med Vik i din protest er det nærliggende å spørre.

Kommentarer til denne saken