Med det har distriktets kulturliv mistet en ildsjel.

Ole var aktiv utøver selv og hadde lang fartstid med klarinetten i Ringerike Janitsjar. I Ringerike kultursenter har vi i mange år fått nyte godt av Oles iver og entusiasme, enten det var som organisator eller som frivillig.

I 2002 gikk en gruppe frivillige og profesjonelle kulturutøvere sammen for å skaffe regionen et skikkelig kulturhus. Ole var selvskreven i dette arbeidet, og bidro til å etablere Ringerike Kultursenter. Hans bygningstekniske innsikt gjorde han en selvskreven leder for mye av dugnadsarbeidet som ble utført. Men det var like naturlig for han å delta i møter med politikere eller med næringslivet.

Etter fem år med hardt arbeid ble kulturhuset åpnet.

Ole hvilte imidlertid ikke på laurbærene. Det ble fort klart at kultursenteret trengte en vedlikeholds-gruppe som kunne ta forefallende arbeid. Ole satte seg i førersetet og trommet sammen «Dugnadsgjengen» som møttes hver 14. dag.

Kultursenteret er svært takknemlig for at han fikk etablert denne gruppa med frivillige.

Han satt også som leder av eiendomsselskapet Regionalt kulturhus Ringerike AS. Ett verv han skjøttet helt til det siste. Selv lenge etter at sykdommen hadde tatt godt tak, var han aktiv. På fredag før han døde tok han en telefon for å snakke om noe som måtte ordnes.

Kultursenteret er evig takknemlig for den kompetansen han har bidratt med for å få kultursenteret dit det er i dag.

Alle vil savne det gode humøret og hans smittende latter.

Vi har uendelig mye å takke vår kulturvenn Ole for, og lyser fred over hans gode og rike minne.

På vegne av Ringerike Kultursenter,

Tage Hybertsen