Gå til sidens hovedinnhold

Olav den helliges dåp og kristenliv | Jan Erik Klinkenberg

– Historisk vet vi svært lite om Olavs dåp og liv, skriver Jan Erik Klinkenberg.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Olavs oppvekst. I tre innlegg i Ringerikes Blad er det en meningsnyanse mellom lokalhistorikerne Bjørn Geirr Harsson og Jens E. Fjeld om stedet for Olav Haraldssons (995-1030) dåp og oppvekst.

De er enige om at dåpsstedet neppe kan ha vært Bønsnes som Ringerikes Blad opprinnelig skrev.

Bønsnes

Derimot kan Bønsnes ha vært gården til Gudbrand Kula. Han var far til Åsta som ble mor til to konger. Olavs far og Åstas første ektemann var småkongen Harald Grenske.

Han ble brent inne under en utenomekteskapelig frierferd til Sigrid Storråde i Sverige.

Åsta ble snart gift på nytt med småkongen Sigurd Syr fra Ringerike. Kanskje bodde Sigurd og Åsta på Stein gård. Olav vokste i så fall opp på Stein. Der bodde han angivelig til han tolv år gammel dro i viking. Senere fikk Åsta og Sigurd Syr sønnen, Harald. Han fikk senere også kongsnavn med det treffende tilnavnet Hardråde.

Olavs første dåp

Kanskje ble Olav døpt av Olav Tryggvason. Da var han fortsatt et lite barn og dåpen kan ha foregått på Stein gård som Harsson skriver.

Hvor historisk korrekt dette er, vet man strengt tatt ikke. Opplysningene stammer fra Snorre som bodde på Island og skrev sagaene mye bygd på muntlige overleveringer, skaldekvad, myter og gamle kilder 200 år etter at hendelsene fant sted.

Heller ikke vet man hva slags dåp det var, og hvilken betydning samtiden tilla den. Det er likevel grunn til å tro at Olav fikk en tradisjonell oppdragelse som ærekjær og hensynsløs viking og krigerhøvding – ikke som ydmyk og humanistisk kristen.

Olavs liv

Sammen med sin fosterfar og læremester, den navngjetne vikingen Rane, dro Olav i viking alt som 12 åring. Som leiesoldat deltok han i og ledet brutale og hensynsløse vikingraid. De ranet kirkesølv og drepte uskyldige sivile, forsvarsløse munker og høyere geistlige.

Dette pågikk i Østersjøområdet, England, Frankrike og Spania. I 1014 var han leiesoldat for hertug Richard II i Normandie.

Som Fjeld skriver, finnes det opptegnelser som kan tyde på at han ble døpt i Rouen. Hva slags dåpsseremoni dette var eller om det tilsvarer vår konfirmasjon, er vanskelig å avgjøre. Det var ikke nødvendigvis noen motsetning i dette. Noen lot seg døpe flere ganger hvis de så seg tjent med det som middel for å oppnå ære og rikdom i tjeneste hos kristne hertuger og fyrster.

Kristningen av Norge

I 1015 var Olav tilbake i Norge for å tilrive seg kongemakt og kristne Norge. Atferden hans hadde et sterkt innslag av den brutale maktmoralen som han var oppvokst med og praktiserte i viking. Han tålte dårlig motbør og brukte lemlestelser og drap både i erobringen av landet og i kristningsverket.

Dette var vanlig på den tiden. Olav levde ikke et liv som vi forbinder med en helgen. I sin ukloke egenrådighet la han seg ut med stormennene i Norge og kong Knut av Danmark-England.

Dette førte til at han ble jaget fra landet i 1028. To år senere kom han for å ta landet tilbake. Motivet var nok primært at han mente å ha arverett til Norge. Det var trolig en viktigere drivkraft enn å kristne landet.

Mange av de stormennene som han kjempet mot var kristne, og mange i Olavs hær var hedninger. - Olav falt ved Stiklestad i 1030.

Olavs betydning

Historisk vet vi svært lite om Olavs dåp og liv. Ettertiden fylte de svake sporene etter mennesket, Olav, med sagn, myter og undere som ble tillagt ham etter hans død. Hva har så Olavs dåp og kristenliv med kristningen av landet å gjøre?

Kristne kan med en viss rett hevde at Olavs funksjon i kristningen av landet var av sentral betydning.

Egenskapene og underne som ble tillagt ham etter hans død ble sentrale i fortellingene om kristendommen og Norge. Disse fortellingene var kjernen i helligkåringen av Olav.

I mange hundre år fikk dette utallige pilegrimer til å strømme til Nidaros og Norge. Mytene om Olavs hellige livsførsel og alle undere som skjedde ved hans grav vokste.

Guds redskap

Kanskje kan kristne med en viss rett hevde at mytene og legendene som ble spunnet rundt Olav var Guds redskap for utbredelse av kristendommen i Norge og mye av Europa.

Olavs død mer enn hans dåp ble et tidskille i historien om Norge

Kommentarer til denne saken