For første gang på mange år er det flere og flere som velger instrumenter til hobby og glede for seg selv og for andre.

Ringerike kommune har de senere år satset på ny undervisning i tredje klassetrinn med klasseorkester. En satsing som nå viser seg å bære frukter.

Spilleglede og mestringsfølelse

Begeistringen er stor hos Hilde Merete Hartz, ansatt i Ringerike kulturskole, som dirigent og musikklærer, i tillegg jobber hun på fem barneskoler med storsatsingen klasseorkester på tredje trinn.

Det er toveis entusiasme, elever og lærer møtes i god tone og harmoni, glede og mestringsfølelse går hånd i hånd og positiv energi blomstrer i takt.

Hilde Merete forteller at spillegleden fra tredjeklasseelevene flyttes over til skolekorps som aspiranter, ikke bare Hønefoss skolekorps, men også i skoler i utkanten av Hønefoss.

I år har Hønefoss skolekorps hatt ti aspiranter fra Helgerud skole, ni fra Veien skole og ni aspiranter fra Ullerål skole.

En økning på 28 aspiranter på ett år. Et tall som man skal gå langt tilbake i tid for å finne maken til.

Hilde Merete tror at hennes nærhet til elevene fra klasseorkester og veien inn i korpsene har blitt enklere. Inspirasjonen barna opplever med mestring av instrumenter smitter over på hverandre og man har lyst til å fortsette og være sammen i musikken.

Det har vært avholdt en del konserter, enkeltvis på skolene, men også sammen med Hønefoss skolekorps hvor stolte og rørte foreldre nyter ungenes fremføringer med forskjellige vanskelighetsgrader.

Avslutningsfester og tur til Dyreparken

– Det er så gøy, sier den stolte korps og musikkelsker Hilde Merete.

– Nå i disse dager er vi rundt omkring med avslutninger før sommeren, vi har vært på Røsholmstranda, ballspill og leker, vasse i kaldt vann, ja bare det å være sammen og glede oss over en snart kommende tur til korpsstevne i Dyreparken i Kristiansand.

– Jo, vi er inne i en god trend på Ringerike, forteller Hilde Merete videre og legger til, -korps har blitt kult igjen, både unge og eldre gleder seg over morgendagen med uniformerte spillende gutter og jenter i gater og til konserter rundt om.

Og, – det er ikke mye dugnader som pålegges foreldre og foresatte til glade korpsmusikanter. Det er også koselig å gjøre noe sammen og bli kjent med naboen på en annen måte enn bare og møtes over ligusterhekken.

Vi trenger dirigenthjelp

Med den store økningen i antall medlemmer inn i Hønefoss skolekorps vurderes det nå om nye dirigentkrefter må til for videre satsing.

Hilde Merete har i dag både hovedkorpset, juniorkorpset og aspirantkorpset til Hønefoss skolekorps, i tillegg 5 klasseorkester og elever på individuell opplæring.

Min egen tid strekker ikke til lengre, så vi får se i løpet av sommerferien hva korpset og styret og vi andre finner ut av.

– Er det noen som har lyst til å være med å skape mer spilleglede er det bare å si ifra.

– Meg finner dere på Kulturskolen, avslutter Hilde Merete og ønsker alle instrumentelever og foreldre en riktig god sommer.