Gå til sidens hovedinnhold

Økt grunnbemanning gir bedre tjenester | Hans-Petter Aasen (Sp)

Artikkelen er over 2 år gammel

– Gjennom å yte tjenestene nært folk og bruke mindre penger på byråkrati mener vi at det er mulig å gjøre store forbedringer i pleie- og omsorgssektoren, skriver Hans-Petter Aasen (Sp) i dette leserinnlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Over natten kan livet endres. En kan oppleve at en selv eller noen av ens nærmeste får et akutt og varig behov for bistand fra det kommunale hjelpeapparatet. Når behovet er der, er det kommunens viktigste oppgave å yte den hjelpen brukeren trenger. Trenger du institusjonsplass skal du få det, trenger du hjemmesykepleie skal du få det.

Tildeling av tjenester skal ikke være en kamp som du selv eller pårørende må kjempe. Mange opplever det nok slik i dag. Brukere skal være trygge på at det er fagpersoners vurderinger og skjønn som ligger til grunn for de tjenestene de får tildelt, ikke at kommunen har lagt avgjørende vekt på en frykt for å gi for kostnadsdrivende tiltak. Når alvorlige hendelser oppstår er det enkeltpersonen som skal stå i fokus, ikke systemet.

Gjør en fantastisk jobb

Ansatte i Ringerike kommune gjør hver dag en fantastisk jobb. Men de blir ikke bedre enn vi politikere gjør dem. Gjennom politikere som er villig til å tenke nytt, kan vi oppnå endring.

Som politikere får vi høre beretninger om pasienter som blir sendt hjem fra sykehus uten at kommunen er klare til å yte tjenester. Eller at noen forgjeves har forsøkt å få familiemedlemmet inn på et korttidsopphold, fordi man selv ikke makter å stå i en døgnkontinuerlig pleiesituasjon, eller at det oppstår andre «glipper» ved tildelingen av tjenester. Dette er selvsagt enkelttilfeller, men disse tilfellene berører alle enkeltmennesker.

Slik skal det ikke være. En politikers oppgave er da å lytte og forstå, og handle slik man mener best.

Økt andel ansatte

Vi i Senterpartiet mener at det viktigste parameteret for en god omsorgstjeneste er bemanningen. Økt andel ansatte med fagbakgrunn er viktig. Flere helsefagarbeidere og sykepleiere bidrar til at man jobber bedre og mer riktig.

Et tiltak som må gjennomføres raskt i Ringerike kommune er å øke grunnbemanningen. Skruen er over år blitt skrudd så hardt til at en del ansatte opplever at de ikke strekker til og at de ikke får gjort det de burde. Sykefraværet øker og ligger stabilt høyt. Dette går utover brukerne og gjør at pengene brukes på sykefravær framfor tjenester.

Vil redusere fraværet

Spørsmålet blir derfor om økt grunnbemanning vil være kostnadsdrivende? Nei, – tvert om mener vi i Senterpartiet. Vi mener at økt grunnbemanning vil redusere sykefraværet, og det vil ikke bidra til at kostnadene økes samlet sett. I tillegg oppnår man den effekten at pasienten vil få et bedre innholdsmessig tilbud.

Vi skal hele tiden tenke nytt. Men varme hender kan aldri erstattes av fjernomsorg. Gjennom å yte tjenestene nært folk og bruke mindre penger på byråkrati mener vi at det er mulig å gjøre store forbedringer i pleie- og omsorgssektoren. Da trengs det samarbeid med de ansattes. Det er kun gjennom en slik felles innsats at vi kan nå de mål vi setter oss.

Jo større systemene blir, jo mindre kan menneskene bli. Slik skal det ikke være i omsorgssektoren i Ringerike kommune.

LES OGSÅ:

Kommentarer til denne saken