Gå til sidens hovedinnhold

Nytt styre i Tyristrand og Omegn pensjonistforening

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tyristrand og Omegn pensjonistforening

Protokoll fra Årsmøtet 2021

Årets årsmøte ble avlyst på grunn av den pågående pandemi, og ble derfor erstattet med at et brev, med vedlagte dokumenter, datert 08.03.2021, ble sendt ut til alle 80 medlemmer. Et svar/godkjenningsskjema ble vedlagt, med svarfrist 20.03.2021. Av disse er mottatt svar fra 38 medlemmer. Det er ikke kommet noen kommentarer til innkallingen.

Disse dokumenter ble medsendt:

1. Årsmelding for 2020

2. Resultatregnskap og balanse pr. 31.12.2020

3. Revisjonsrapport for 2020

4. Sak til årsmøte

5. Valgkomiteens innstilling

Disse er valgt til å underskrive protokollen:

1. Bjørn Skinnes

2. Eldbjørg Bergvold

Valgt til styret for 2O21 er:

Leder lnger Marie Torkilsen

Nestleder Sverre Danielsen

Sekretær Eva Rolid

Kasserer Rasmus Mjelde

Styremedlem Astrid Holdt

1. varamedlem, Toril Karlsrud

2. varamedlem Kirsten Ruste

Så håper vi alle at pandemien snart er under kontroll, og vi kan samles på møter igjen.

Kommentarer til denne saken