I helgen holdt fylkeslaget årsmøte på Kongsberg. Sykehustilbudet og omstilling av industrien var to av ringerikssakene som ble diskutert.

Sykehus

Arbeiderpartiet vedtok en uttalelse der de er kritiske til Vestre Vikens håndtering av saken der fødeavdelingen på Kongsberg sykehus ble stengt. Dels mener partiet at Vestre Viken var for trege til å reagere på avvik som ble avdekket gjennom tilsyn. Dels mener det at helseforetaket stiller for strenge krav til bemanning for å opprettholde fødeavdelinger. Partiet mener dette kan føre til en sniknedlegging av fødetilbudet på Kongsberg, men også true tilbudet på Ringerike.

- Vi krever at Kongsberg og Ringerike sykehus består som fullverdige lokalsykehus med akutt- og fødetilbud, vedtok de i uttalelsen.

Industri

Arbeiderpartiet tok også opp planene om et biodieselanlegg og energisentral på Follum og i uttalelsen viser de til hvor viktig prosjektet er for omstillingen av industrien på Ringerike og for miljøet. De vedtok at fylkespartiet skal jobbe for å legge til rette for nødvendige rammebetingelser som investeringsstøtte og det de kaller et forutsigbart avgiftsnivå.

Ståle Skjønhaug som sitter i styret for Buskerud Arbeiderparti føler at de fikk satt Ringerike og ringerikssakene på dagsorden og at uttalelsene i disse to sakene tok opp det som var nødvendig.

Skjønhaug ble forøvrig gjenvalgt som styremedlem og er den lokale representanten i styret. Bjørn Tore Ødegården, Kongsberg ble gjenvalgt som leder og Lise Christoffersen, Drammen, fortsetter som nestleder.