Innvandrerelever uten gode norskkunnskaper får nå sjansen til å gå i en egen klasse for minoritetsspråklige elever for å klare seg bedre i videregående skole.

- Dette vil ikke bli en spesialklasse, men en ordinær klasse for innvandrerelever som kommer fra ungdomsskoletrinnet, enten her eller i utlandet, og som ikke er så gode i norsk. Målet med klassen er at de som skal gå der kan begynne på et ordinært løp på videregående skole etterpå, sier tilretteleggingsleder Knut Olav Andersen.

Onsdag holder Hønefoss videregående skole informasjonsmøte om det nye klassetilbudet, som er det første i sitt slag på Ringerike.

Mangler kunnskap

Den nye klassen med opptil 30 elever er åpen for søkere fra alle ungdomsskolene i Ringerike, Hole og Jevnaker, men vil ha tilhold på Hønefoss videregående skole. Søknadsfristen er 20. februar

- Vi ser at veldig mange som kommer fra andre land har for dårlige norskkunnskaper og de mangler også en del kunnskaper i fellesfag som engelsk og matematikk. De vet også lite om samfunnskunnskap. Mange som begynner i førsteklasse må gå året om igjen studieleder Anne Hurum

Dumper på skolen

Å måtte gå ett år om igjen etter å ha dumpet er ingen hyggelig opplevelse for en ung elev og kan være svært demotiverende. Ved å lære seg norsk på en skikkelig måte før den videregående opplæringen begynner, kan dette unngås.

- Mange har det veldig travelt med å komme seg gjennom skolen, så vi ser det som en utfordring om de vil ta seg tid til å begynne på dette mellomåret før de skal begynne på et ordinært løp. Men dette er helt nødvendig for at de skal kunne lykkes, sier Andersen.

- Det er viktig å få alt på plass, slik at de får gode nok karakterer i førsteklasse til å komme seg videre på den utdannelsen de ønsker, sier Hurum.

Kort tid i Norge

Alle elever har rett til treårig videregående opplæring, men den nye klassen vil være et ekstraår mellom ungdomsskoletrinnet og videregående, slik at de fremdeles har rett til treårig utdannelse når de er ferdige.

Elevene skal ha en 30-timers skoleuke som blant annet består av mellom 10 og 15 timer med norsk og samfunnslære, engelsk, matematikk og kroppsøving.

Ungdommene som vil være aktuelle for den nye klassen har alle hatt kort fartstid i Norge og vil være barn av flyktninger og arbeidsinnvandrere som ikke har skandinavisk bakgrunn.